Succes voor werknemers van Ramatex na actie!

De werknemers van de Ramatex-textielfabriek in Windhoek, Namibië, hebben na jaren lobbyen en bijna twee volle dagen staking en demonstraties aan de fabriekspoort in oktober 2006 hun slag thuisgehaald. De historische staking was de grootste industriële actie sinds de onafhankelijkheid en lukte ondanks de dreiging met ontslag en de kwalijke sociale reputatie van het bedrijf.

LocatieNamibië
CategorieNieuws

De Chinese migranten-arbeiders staakten overigens niet mee, een succes voor de verdeel-en-heers-strategie van de directie die verschillende groepen werknemers ook verschillende arbeidsvoorwaarden geeft.

Naar plaatselijke normen was dit een zeer succesvolle staking. De directie van de Maleisische onderneming heeft immers verschillende belangrijke toezeggingen gedaan. Zo kunnen de werknemers rekenen op een loonsverhoging van 1,10 Namibian dollar per uur. Daarbovenop krijgen de arbeiders een jaarlijkse bonus van 60% van hun maandsalaris vanaf december. Ramatex zal ook beginnen met een pensioenfonds en medische voorzieningen. Het bedrijf zal 70% van de bijdrage voor de ziekteverzekering op zich nemen. Voor alle Namibische werknemers komen er bovendien transport- en woonfaciliteiten. Op het vakbondsverzoek om de loonsverhoging met terugwerkende kracht te laten beginnen ging het bedrijf echter niet in.

De bedrijfsleiding ging nooit in op eerdere looneisen met het argument dat de productiviteit veel te laag was, en de internationale concurrentie in de textielsector veel te zwaar. Eenmaal werden de loononderhandelingen zelfs opgeschort omdat de vakbondsdelegatie een kwartier te laat kwam op een vergadering. Maar met de rug tegen de muur en met zicht op ettelijke dagen productiviteitsverlies is de directie van Ramatex toch gezwicht. Plots was er wel ruimte voor een substantiële loonsverhoging. De bedrijfsleiding drukte de hoop uit dat de nieuwe voordelen de werknemers zullen motiveren om een aanzienlijke productiviteitsstijging te realiseren.

Meer info: Lees meer