Succesvolle genderworkshop in Zuidelijk Afrika

Eind juli zochten FOS-partners en het vrouwencomité van SATUCC, de Coördinatieraad voor vakbonden in de regio Zuidelijk Afrika, tijdens een tweedaagse workshop naar samenwerkingsmogelijkheden om elkaars genderwerking te versterken. FOS-partner ANSA, een regionaal netwerk dat voor economische alternatieven pleit, organiseerde de workshop in Johannesburg.

CategorieGenderNieuws

Lerend netwerk rond gender

FOS Zuidelijk Afrika organiseert jaarlijks een aantal regionale activiteiten voor haar partners in Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe en Mozambique. Eén ervan is het lerende netwerk rond gender. FOS-partners komen jaarlijks minstens eenmaal samen om zich te buigen over een specifiek thema. Zo discussieerden de partners in de meeting in april over omgevingen waar vrouwen onder elkaar konden samenkomen binnen vakbonden en arbeidersorganisaties. De deelnemers bespraken de voordelen en de nadelen en wisselden ideeën uit rond de praktische uitvoering.

Regionale gender workshop

FOS-partner ANSA wilde met de workshop in Johannesburg regionale samenwerking op vlak van gender verder versterken. De organisatie zag samenwerkingsmogelijkheden tussen het vrouwencomité van SATUCC en de FOS-partners en was benieuwd waar een gezamenlijke workshop toe zou kunnen leiden.

Gender staat bij weinig vakbonden hoog op de agenda en ook bij SATUCC krijgt het weinig aandacht. Vrouwen in vakbonden blijven hierdoor problemen ondervinden om zich te laten gelden of leidinggevende posities te bekleden.

De oorzaken zijn veelvuldig: patriarchaal denken, gebrek aan zelfvertrouwen bij vrouwen, de combinatie werk- en privéleven, gebrek aan netwerkmogelijkheden, seksuele intimidatie op het werk en het pull her down syndroom waarbij vrouwen in machtige posities door roddel, achterklap en politieke manoeuvres buiten spel gezet worden door zowel mannen als vrouwen.

Actieplan

Om vrouwen binnen vakbonden te stimuleren, kwamen de participanten van de workshop tot de volgende actiepunten:

• SATUCC moet een genderbeleid opstellen. Het vrouwencomité en de FOS-partners in het lerende netwerk rond gender zullen hiervoor het initiatief nemen en een draft opstellen. Hiervoor zullen ze de genderbeleidsplannen van de aangesloten vakbonden bij SATUCC als basis nemen.

• De vrouwelijke leden van SATUCC hebben nood aan een training over leiderschap om hun zelfvertrouwen te vergroten. Women on Farms bood aan haar leiderschapstrainingen tot bij de SATUCC leden te brengen. Daarnaast is het belangrijk om basistrainingen te geven rond gender: wat is gender? Wat is gender gelijkheid? Wat is seksuele intimidatie en hoe ga je ermee om? Wat is feminisme?

• Het uitwisselen van ervaringen en kennis is essentieel. De FOS-partners en het vrouwencomité van SATUCC engageerden zich om nuttige tools, methoden, artikels, enzovoort te delen op elkaars website.