Syndicale communicatie als democratische strategie

Van 17 tot 19 oktober namen de Waardig Werkpartners uit de agro-industrie en de huishoudsector in de Andes samen met de fos-ploeg hun communicatie onder de loep. Het werd een boeiende, creatieve en dynamische workshop met een feministische toets.

http://fotos.fos-ngo.be/#!album-48

Gastspreker Eduardo Rodriguez van de Internationale Arbeidsorganisatie maakte ons duidelijk dat communicatie een fundamenteel onderdeel is van het syndicaal beleid en het syndicaal leven. De vrijheid van meningsuiting van de vakbonden maakt deel uit van de syndicale vrijheid. En daar wringt het schoentje. De hedendaagse maatschappij waardeert de syndicale organisatie niet of onvoldoende. Ze staat onverschillig tegenover de schending van de syndicale vrijheid. Vandaar het belang om als vakbonden op een positieve en constructieve manier prominent aanwezig te zijn in de media.

We kregen les in het gebruik van sociale netwerken zoals twitter en facebook. De nieuwe technologieën zijn immers cruciaal voor die aanwezigheid. De Vereniging van Huishoudpersoneel uit Ecuador vertelde hoe hun gebruik van sociale netwerken heeft bijgedragen tot het bekomen van de ratificatie van Conventie 189 van de IAO over waardig huishoudwerk door het Parlement. Anderzijds kwamen we tot de vaststelling dat de meeste fos-partners nog steeds weinig toegang hebben tot internet en moeten teruggrijpen naar de traditionele communicatiekanalen als radio en telefoon.

We leerden bij over concepten als interne communicatie, externe communicatie, communicatiebeleid, communicatieplan. De partners uit Bolivia deelden hun ervaringen met het opstellen en uitvoeren van die plannen. Ook de democratisering van de communicatie kwam aan bod, onder meer via het betrekken van vrouwen en jongeren bij die communicatie, niet alleen als ontvangers maar ook als zenders. Vanuit die invalshoek eindigden we met het uitwerken van communicatiestrategieën voor Comunicandes, het regionaal netwerk van vakbonden uit de agro-industrie (FENTAGRO, de in 2012 opgerichte nationale federatie van werknemers uit de agro-industrie in Peru, de federatie van suikerrietkappers van Bermejo, Bolivia, en FENTTRAHOP, de in 2012 opgerichte nationale federatie van huishoudpersoneel in Peru.) Nog werk genoeg dus in 2014!