“Syndicalist, geen crimineel! Activist, geen crimineel!”

Stop the Killings veroordeelt criminalisering van mensenrechtenactivisten

Op 10 december, Internationale dag van de Mensenrechten, liepen 300 actievoerders gehandboeid door de Brusselse straten. Dat deden ze zonder voor hun leven of hun vrijheid te moeten vrezen. Waarom betoogden deze mensen? Omdat hun collega’s in de Filippijnen, Guatemala en Colombia dagelijks alles op het spel zetten om te ijveren voor broodnodige sociale verandering en daarom worden gecriminaliseerd.

CategorieNieuws

http://fotos.fos-ngo.be/#2

Stop the Killings is een actieplatform van meer dan 70 Belgische organisaties waaronder vakbonden, ngo’s (fos sinds 2012) en sociale bewegingen. Sinds 2005 mobiliseren ze jaarlijks tegen de repressie van verdedigers van mensenrechten in de Filippijnen, Colombia en Guatemala. Opkomen voor sociale rechtvaardigheid brengt immers in deze landen ernstige risico’s met zich mee. Dit jaar richt de campagne de aandacht op de criminalisering van mensenrechtenverdedigers. Omwille van hun sociale en politieke activiteiten vliegen ze immers vaak onterecht in de gevangenis, krijgen ze geen (eerlijk) proces, worden ze ter plekke ter dood veroordeeld, worden ze systematisch gestigmatiseerd of wordt hun protest met de harde hand aangepakt. Het gaat hier om een structureel probleem waarbij machthebbers elke tegenspraak of kritiek genadeloos de kop indrukken. Nieuwe discours rond mensenrechten en sociale rechtvaardigheid zijn slechts een façade.

Internationale solidariteit is daarom broodnodig. Daarom trotseerden op de avond van maandag 10 december zo’n 300 actievoerders gehandboeid de koude. Onder de slogans “Syndicalist. Geen crimineel”, “Journalist. Geen crimineel.”, “Activist. Geen crimineel”, “Stop the killings. Justice right now”,… liep de optocht van het Centraal-Station naar het Muntplein. Bij aankomst uitten Ronny Leblon (ABVV), Marijke Persoone (ACV) en Wim De Ceukelaire (G3W) hun solidariteit met collega’s in het Zuiden. Na hun hartverwarmende boodschappen werden alle deelnemers symbolisch bevrijd en werd de actie opgeluisterd door de Cubaanse muziekgroep “La democracia”.

Eerder op de dag werd een delegatie van het platform, waaronder een vertegenwoordiger van fos, onthaald op het kabinet van Minister Reynders. Na uitgebreide uitleg over de situatie in de drie landen, pleitte de delegatie er o.a. voor dat België deze gevallen op de voet moet volgen. België moet publieke steun verlenen aan mensenrechtenactivisten door wantoestanden te veroordelen en het belang en legitimiteit van hun werkte onderstrepen.