Teken de petitie voor de vrijlating van Colombiaanse vakbondsactivist!

Petitie voor de vrijlating van Huber Ballesteros

Twee weken geleden stuurde fos reeds het bericht de wereld in dat onze kameraad van FENSUAGRO uit Colombia, Huber Ballesteros, onterecht gearresteerd werd op 25 augustus in Bogotá. fos heeft toen, net als vele andere organisaties uit de civiele maatschappij, deze arrestatie veroordeeld en Hubers onmiddellijke vrijlating geëist. Spijtig genoeg zit Huber vandaag nog steeds achter tralies.
De Britse organisatie Justice for Colombia lanceerde een internationale petitie voor de vrijlating van Huber. We willen jullie dan ook oproepen om deze petitie te ondertekenen en ze verder te verspreiden onder jullie contacten. Op deze manier voeren we samen de druk op de Colombiaanse regering op. TEKEN DE PETITIE NU!

LocatieColombia
CategorieNieuws

De petitie werd opgesteld in het Engels. Hierbij vinden jullie de vertaling van de begeleidende tekst en de brief aan president Santos.

PETITIE AAN JUAN MANUEL SANTOS, PRESIDENT VAN COLOMBIA

Deze petitie zal overhandigd worden aan Juan Manuel Santos, President van Colombia

President van Colombia: Bevrijd de gevangen vakbondsleider Huber Ballesteros

Colombia is het gevaarlijkste land ter de wereld voor vakbondsleiders. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn bijna 3000 vakbondsleiders gedood sinds 1986. Ook mensenrechtenactivisten worden regelmatig aangevallen. 37 activisten werden gedood tijdens de eerste zes maanden van 2013. Verantwoordelijken van de regering zijn direct betrokken in vele van deze gevallen.

Naast fysieke aanvallen worden vakbonds- en mensenrechtenactivisten ook regelmatig gevangengenomen. Op 25 augustus 2013 werd vakbondsleider Huber Ballesteros gearresteerd en gevangengezet. Huber is een van de leiders van de Colombiaanse vakbondsbeweging. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de verdediging van de rechten van Colombiaanse boeren en promootte hij meer gelijkheid in Colombia. Op het moment van zijn arrestatie was Huber betrokken in de organisatie van stakingen en protestacties over heel het land. Zijn arrestatie is een duidelijke en schaamteloze poging van Colombiaanse autoriteiten om hem te straffen voor zijn activisme voor het verdedigen van arbeiders en boeren en zijn strijd voor sociale rechtvaardigheid. Zijn vrijlating moet verzekerd worden om een duidelijke boodschap uit te sturen naar de Colombiaanse autoriteiten dat het gebruik van rechtbanken en gevangenissen ter bestraffing van politieke opponenten, niet geaccepteerd wordt.

Sinds november 2012 is er een vredesproces aan de gang, om een einde te brengen aan de reeds 50-jaar durende burgeroorlog. Voor het succes van dit vredesproces is het essentieel dat Colombia laat zien dat het een rijpe en functionerende democratie is, die respect toont voor vakbondsleden, mensenrechtenactivisten en zij die opkomen voor sociale rechtvaardigheid. De onmiddellijke vrijlating van Huber Ballesteros zou een stap in de goede richting zijn

BRIEF AAN JUAN MANUEL SANTOS, PRESIDENT VAN COLOMBIA

Geachte President Santos,

Wij, ondertekenaars van deze brief, schrijven u om op te roepen tot de onmiddellijke vrijlating van de Colombiaanse vakbondsleider Huber Ballesteros. Meneer Ballesteros werd gearresteerd op zondag 25 augustus en werd beschuldigd van ‘rebellie’ en ‘het financieren van terrorisme’.

Wij geloven dat meneer Ballesteros is gevangengenomen voor zijn politieke overtuigingen en zijn vakbondsactivisme, eerder dan voor een misdrijf. Meneer Ballesteros is een verkozen lid van de uitvoerende nationale raad van FENSUAGRO, de vakbond voor arbeiders in de agricultuur en veeteelt. Daarnaast is hij ook de leider van de sociale en politieke beweging Marcha Patriótica en woordvoerder en onderhandelaar in de recente golf van stakingen die Colombia te beurt valt.

Wij geloven dat meneer Ballesteros onschuldig is en dat zijn aanhouding een sterke schending van de mensenrechten is. Dat een ervaren en internationaal gerespecteerde vakbondsman als meneer Ballesteros gearresteerd kan worden, bewijst dat uw regering het recht tot protest niet geheel respecteert en ook geen respect toont voor het legitieme recht van vakbonden om op te komen voor betere levensomstandigheden voor arbeiders. Dit alles vindt plaats te midden van grote stakingen en sociale protesten die brutaal worden neergeslagen.

Wij vinden verder, gezien de vredesgesprekken die momenteel plaatsvinden in Havana, dat deze schendingen twijfel zaaien over het engagement van uw regering voor democratie en mensenrechten.

We vragen u daarom met aandrang de nodige stappen te ondernemen voor de onmiddellijke vrijlating van meneer Ballesteros en voor het stoppen van de bestraffing van sociaal en politiek protest.

Vriendelijke groeten,

[uw naam]

Meer info: Justice for Colombia