jongerenvhklimaat
beeld:

Teken je ook voor onze toekomst?

Een sterk klimaatbeleid, dat eist de campagne Sign for my future. Net als tal van andere middenveldorganisaties, bedrijven en academici roept FOS op om de petitie te onderschrijven.

LocatieBelgië
CategorieMilieuNieuws

Klimaatverandering is hot. Duizenden jongeren leggen tijdens de week hun studiewerk naast zich neer en trekken de straten op. Intussen brengen klimaatmarsen in het weekend meer volk op de been dan ooit tevoren. Eindelijk staat het thema op de politieke agenda.

Wij zijn enorm blij met alle aandacht voor het klimaatvraagstuk. Onze strijd voor waardig werk en sociale bescherming kan je niet los zien van de leefomgeving waarin mensen zich bewegen. Er zijn geen menselijke jobs op een dode planeet en gezond leven kan niet op een ongezonde wereld. Er is dus nood aan een sociaal rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving. Die transitie vereist dat we krachten bundelen.

De campagne Sign for my future doet dat. Ze brengt middenveldorganisaties, bedrijven en academici samen met hetzelfde doel: zo veel mogelijk mensen overtuigen om een klimaatbeleid te eisen dat écht het verschil maakt. We roepen je daarom op om de campagne te onderschrijven via de website van Sign for my future.

Klik hier en teken de petitie voor

  1. Een klimaatwet voor een CO2-neutraal België tegen 2050
  2. Een investeringsplan dat sociaal rechtvaardig is en burgers en bedrijven helpt bij een duurzame transitie
  3. Een klimaatraad die bestaat uit experten die het beleid van de overheden toets

Kritisch

Ondanks onze steun maken we toch enkele kanttekeningen. De verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering ligt voor het overgrote deel bij een samenlevingsmodel dat productie en consumptie als maatstaf beschouwt. Een systeem dat economische groei  en de belangen van bedrijven voor die van gewone mensen plaatst. Hier en daar hoor je dan ook vraag of een campagne, die door een aantal multinationale ondernemingen getrokken wordt, wel oprecht is.

De drie eisen van de campagne zijn zeker een stap in de goede richting. Het laat toe om alle ondertekenaars op hun verantwoordelijkheden wijzen. Hun engagement betekent dat ze hun rol moeten opnemen. We zullen dus niet alleen zelf de druk voor de campagne-eisen blijven opvoeren, maar we zullen ook de druk op de ondertekenaars hoog houden. Want wij geloven dat naast de politiek ook bedrijven verantwoordelijkheid dragen op vlak van mensenrechten, duurzame ontwikkeling en het klimaat.