Terugblik: een syndicale ontmoeting met Nicaragua

Vijf indrukken na bezoek ABVV aan Nicaragua

FOS trok samen met ABVV West-Vlaanderen naar Nicaragua. De reizigers leerden heel wat bij over de sociale strijd in het land en hielden zelfs een prachtige blog bij. Wij sommen alvast vijf opvallende indrukken op!

LocatieNicaragua
CategorieNieuws

 

1. Een hart voor internationale solidariteit

Dat ABVV West-Vlaanderen een sterke internationale traditie heeft hoeven we jullie niet meer te vertellen. De Commissie Internationale Solidariteit verenigt délégués, personeels- en directieleden rond FOS en de wereldwijde sociale strijd. In het kader van de nauwe samenwerking werden er in het verleden uitwisselingsreizen georganiseerd naar Cuba. Een 25-koppige groep West-Vlaamse ABVV-militanten en -personeelsleden trokken deze keer richting Nicaragua; het land van vulkanen en meren Nicaragua.

2. Een land in transitie

Tijdens de reis maakten de deelnemers kennis met de FOS-werking in Nicaragua. Ze namen onder andere deel aan een vorming over de pensioenrechten voor textielarbeiders. Na 16 jaar neoliberaal beleid keert het tij voor de Nicaraguaanse bevolking. De Sandinisten stellen alles in het werk om een degelijke sociale bescherming uit te bouwen. De pensioenhervorming kadert dan ook in dat perspectief. Daarnaast wordt er sterk ingezet op gratis gezondheidszorg. Er is een systeem op poten gezet dat steunt op lokale gezondheidsposten, gezondheidsambassadeurs, grote vaccinatiecampagnes en een optimale doorstroming naar tweede- en derdelijnsgezondheidszorg. Toch kampt de overheid nog met tekorten aan medicijnen en middelen waardoor testresultaten, alternatieve medicijnen en dergelijke uitblijven. De werking van de FOS-gezondheidspartners blijft dan ook broodnodig!

3. De erfenis van de revolutie

Je kan er niet naast kijken: overal in het straatbeeld duiken beeltenissen van Generaal Sandino op. De reizigers zijn zelfs getuige van een groot feest in León ter ere van de 120e verjaardag van het geboortejaar van el Comandante. Sandino startte in de vorige eeuw een opstand tegen de heersende klasse en president Somoza.

Nicaragua blijkt een land met een rijke geschiedenis te zijn: na tientallen jaren leven onder zware repressie van de familiale dictatuur Somoza raakt het land in de jaren 70 verwikkeld in een oorlog waarbij het Sandinistisch Front steeds meer terrein won op de Nationale Garde van Somoza. De president verlate het land en er werd een regering gevormd samen met de verschillende partijen. In 1984 kwam huidig president Daniel Ortega aan het hoofd van het land te staan. De Sandinistische partij slaagde er echter niet in om Nicaragua uit het slop te halen en werd tegenwerkt door de Contra’s, een militie gesteund door de VS, wat uitmondde in een nieuwe burgeroorlog. Begin jaren 90 wonnen de oppositiepartijen de harten van de kiezers. De oppositie had zich verenigt in één blok. Het was de start van 16 jaar neoliberaal beleid.

4. De start van de heropbouw

Na economisch wanbeleid, verschillende natuurrampen en embargo’s door de VS zit Nicaragua economisch letterlijk en figuurlijk aan de grond. Tijdens de reis kwamen de bezoekers een spookdorp tegen. Wat vroeger een toeristische trekpleister was, is volledig weggeveegd door orkaan Mitch. Een gebrek aan middelen zorgt ervoor dat deze gebouwen nooit werden hersteld.

De nieuwe regering schroeft de Sandinistische hervormingen terug en voert een vrijemarkteconomie in. De landhervormingen worden teniet gedaan en teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaars. De bevolking leidt een zwaar en armoedig leven. Nicaragua is nu, na Haïti, het meest arme land van Latijns-Amerika. De armoede krijgt tijdens de reis een gezicht wanneer de groep een armtierige lokale gezondheidspost gaat bezoeken, ze de vele straatkinderen dagelijks zien passeren, een bezoek brengen aan een tabaksplantage enzovoort. Het gebrek aan sociale beschermingsmaatregelen en het gebrek aan arbeidsplaatsen zorgen ervoor dat vele families moeten leven van een onvoldoende inkomen om een menswaardig bestaan te kennen.

5. De Sandinistische overwinning

Maar het FSLN, de Sandinistische partij, laat het daar niet bij en bijt zich vast in nieuwe verkiezingen. Met de leuze vamos por más Victorias mag Daniel Ortega zich 30 jaar na datum opnieuw president van Nicaragua noemen. Tijdens het bezoek aan het ministerie van Gezondheid en aan de vakbondskoepel FNT, blijkt dat de overheid heel wat hervormingen aan het doorvoeren is of doorgevoerd heeft. Toch worden de deelnemers ook geconfronteerd met de tekortkomingen van het huidige beleid: Wat met de impact van het Nicaraguakanaal op het milieu? waarom worden er geen hogere lonen ingevoerd en hoe zit het met het recht op abortus? Die vragen blijven onbeantwoord.

Dat er nog een lange weg af te leggen is kunnen de reizigers ook besluiten na de bezoeken aan de vakbond van de textielarbeiders CST-ZF, de vakbond van landarbeiders ATC, de nationale vakbondskoepel FNT, Prosalud en de vakbondskoepel van suikerrietarbeiders CONFRETRAYED. De leden van ABVV West-Vlaanderen kregen telkens uitleg over de kleine en grote successen die de organisaties behaalden. Door vormingen en begeleiding bij de oprichting van syndicale delegaties, syndicale onderhandelingen enzovoort, zetten de organisaties zich dagelijks in om de rechten van de bevolking af te dwingen en betere sociale en economische voorwaarden voor hen te creëren. Op de steun van de reizigers en FOS kunnen ze alvast rekenen!