Website-banner

Vakbond SINED aan het roer voor waardig huishoudwerk in Mozambique

Betaald huishoudwerk vervult een belangrijke rol in de samenleving maar blijft een precair beroep. Dankzij het werk van vakbonden wereldwijd, zoals SINED, worden de rechten van huishoudwerkers versterkt. Zo ook in Mozambique.

LocatieMozambique
Leden van SINED tijdens een workshop over arbeidsrechten
Leden van SINED tijdens een workshop over arbeidsrechten

Huishoudwerk in Mozambique

De problemen waar huishoudwerkers geconfronteerd mee worden zijn intussen wel gekend: geen minimumloon, amper voorzieningen voor veiligheid en gezondheid op het werk, ontbreken van een arbeidscontract, etc. De noodzaak van een vakbond in het aanpakken van deze ongelijkheden valt niet te ontkennen.

Huishoudelijk werk vormt in Mozambique de belangrijkste werkgelegenheid voor vrouwen, vaak in informele omstandigheden. Door de zorgtaken over te nemen in meer gegoede gezinnen, vormen zij een cruciale schakel in de economie en het sociale weefsel. Een huishoudwerker in een gezin maakt het immers mogelijk dat de werkgever buitenshuis kan werken of er tijd overblijft voor meer sociale activiteiten. Daarnaast hebben de huishoudwerkers zelf ook recht op vrije tijd en tijd om hun eigen gezins- en familieleven in te vullen.

En hier knelt het schoentje. Het wetgevend kader in Mozambique is te zwak: de lonen zijn laag, zo is er geen wettelijk minimumloon, huishoudwerkers moeten lange dagen en korte weekends werken en is er geen verplichte bijdage voor de sociale zekerheid. De vrouwelijke huishoudsector heeft ook nood aan betere bescherming van de werknemers tegen het risico op fysieke en seksuele intimidatie.

Manifestatie in Mozambique voor de ratificatie van C189.
Manifestatie in Mozambique voor de ratificatie van C189.

Een vakbondsactivist aan het woord

Geëngageerde leden zoals Laura Tembe, zelf huishoudwerker en al 8 jaar actief lid van SINED, komen dagelijks op voor de rechten en welzijn van huishoudwerkers. In haar eigen gemeenschap verzamelt ze de leden iedere zondag om uit te wisselen over elkaars uitdagingen en welke ondersteuning SINED kan bieden. Ook helpen ze elkaar met een spaargroep en andere activiteiten die voor extra inkomen zorgen.

Een sterke vakbond voor betere arbeidsrechten

Sinds 2006 verenigt SINED huishoudwerkers in verschillende provincies in Mozambique. Samen met de meer dan 9.000 leden, komen ze op voor de rechten van huishoudwerkers, zoals correcte werkuren, toegang tot sociale bescherming, jaarlijkse vakantie en ziekteverlof. Hiervoor organiseren ze vormingen en zetten campagnes op. Waarbij er extra aandacht wordt besteed aan de bescherming tegen intimidatie op het werk en aan de rechten van de vrouw in de maatschappij.

Door de vrouwen vorming aan te bieden zijn ze geïnformeerd en staan sterker in hun schoenen bij schendingen van hun rechten. SINED maakt huishoudwerk zichtbaar in de samenleving en zorgt mee voor betere arbeidsomstandigheden.

“Door de ondersteuning die ik van SINED heb gekregen, heb ik meer zelfvertrouwen en ben ik beter in staat om met verschillende situaties om te gaan. Ik ben nu een leider in mijn gemeenschap en ben trots op de impact die ik heb,” besluit ze.