2017-07-12 10.32.15
Cubaanse landarbeiders planten onder een verschroeiende zon suikerriet, een van de belangrijkste Cubaanse exportproducten.

Opinie: ‘Vakbonden aller landen, verenigt u!’

Tijdens de vakantiemaanden lijkt alles stil te vallen. Niets is minder waar. De wereld blijft verbonden en die verbondenheid blijft om actie vragen. David Verstockt, medewerker voor FOS in Bolivia werpt een zomerse blik vooruit.

Het is juli. De Belgische politici moeten dringend overzomeren na het harde labeur tijdens de campagne. Dat we nog steeds geen regeringen hebben, hoeft niemand te verbazen. De Vlaamse regeringsvorming wordt gekoppeld aan de federale, en omgekeerd. Het is iedereen zijn schuld behalve de mijne, en ondertussen analyseren we er op los.

De Belgische politieke navelstaarderij is ergerlijk, en hopeloos achterhaald. Confederalisme is geen antwoord op een reële vraag, want de vragen zijn Europees en internationaal. De economie is volledig losgekoppeld van de nationale staten, of deelstaten. Waar we werken en hoeveel we verdienen, hoeveel uren we moeten slaan en welke sociale zekerheid we opbouwen, het zijn vragen die minder en minder een nationaal antwoord zullen krijgen.

Suikerrietkapper in Colombia
Een Colombiaanse suikerrietkapper. FOS strijdt samen met lokale organisaties in Colombia voor waardig werk.beeld:

De gemondialiseerde economie is niet meer te houden. Het is als een hond met hondsdolheid en geen enkele politieke instelling heeft hem onder controle. Mondiale productieketens doorkruisen nationale onderhandelingen, ze bepalen de prijssetting van producten en leiden vandaag tot grote ongelijkheid en ellende. Maar niet alleen politici lijden aan de nationale ziekte, ook vakbonden. Vergeet de groep van 10, het is een groep van 1.000!

Als werknemers uit Colombia, deel van dezelfde gemondialiseerde productieketen, blijven werken voor extreem lage lonen in vreselijke omstandigheden, dan heeft dit vroeg op laat een impact bij ons.

Als Boliviaanse, Peruaanse of Hondurese vakbonden er niet in slagen betere werkomstandigheden af te dwingen, dan heeft dat een impact bij ons. En wees er maar zeker van, ook de vakbonden in El Salvador zitten vast in dezelfde nationale logica.

De sociale strijd is verloren als we op nationaal niveau blijven afdrijven. De toekomst is nu en die is mondiaal.

Verenigd

Vakbonden aller lande, verenigt u! De sociale strijd is verloren als we op nationaal niveau blijven afdrijven. De toekomst is nu en die is mondiaal. Het is meer dan ooit tijd voor regionale en internationale samenwerking!

Wij geven alvast het goede voorbeeld: vakbonden uit Bolivia, Peru, Colombia, El Salvador, Honduras, Cuba en België, actief in de suiker- en drankensector, komen van 8 tot 11 juli samen in Santa Clara, Cuba. Daar slaan ze de handen in elkaar voor een eerlijke mondiale productieketen.

Klik hierboven en bekijk de foto’s van de eerste dagen op de conferentie in Cuba.