Vakbonden blij met nieuw gezondheidsprogramma

De vakbonden in de Palestijnse gebieden verwelkomen met open armen het nieuwe gezondheidsprogramma voor werklozen dat het Palestijns Ministerie van Arbeid recent goedkeurde. Maar liefst 22,5% van de Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zijn werkloos.

Het nieuwe programma vervangt zijn voorganger, de Arafat Verzekering. Deze werd ingevoerd na de laatste Intifada, ook wel de Al Aqsa-opstand genoemd.

Elk werkloze Palestijn die aangesloten is bij een vakbond en een bijdrage levert, valt onder het programma wanneer hij zonder werk komt te zitten. Hierdoor sluiten arbeiders zich sneller aan bij een vakbond dan vroeger. Mohammed Hazzam, secretaris van fos-partner PGFTU, merkt een duidelijke stijging van het aantal nieuwe lidmaatschappen in de afgelopen maanden. Deze stijgende trend is zowel voelbaar in de petrochemische sector – waar fos en de Algemene Centrale van het ABVV samenwerken – alsook in andere sectoren. Op twee maanden tijd hebben 1630 werkloze arbeiders, in de regio Nabloes, de goedkeuring van het Ministerie van Arbeid gekregen om te genieten van de gezondheidsverzekering.

Maar de vakbonden melden een zwak punt. Vrouwelijke werkloze werknemers zullen niet kunnen genieten van het programma, dat zich eerder naar de mannelijke familiehoofden richt. Om dit probleem het hoofd te bieden vormde het Ministerie van Arbeid een speciale commissie om gelijke kansen te creëren.

Inspectie

Volgens het jaarverslag van de inspectieafdeling ‘gezondheid en veiligheid’ van het Ministerie van Arbeid krijgen 55% van de werknemers geen ziekteverzekering van de werkgever. Gedurende het jaar 2009 hebben er 444 werkongevallen plaatsgevonden. Bij deze ongevallen zijn 9 werknemers overleden. In 2008 lagen de cijfers met 398 ongevallen iets lager.

De afdeling heeft 42 inspecteurs in dienst genomen. Over het algemeen hebben deze geen of weinig professionele ervaring. Bovendien beschikken ze niet over de nodige middelen zoals auto’s. Zonder deze middelen zijn de 60.000 werkplaatsen in de Westbank en Gaza moeilijk bereikbaar. Door deze gebreken worden meer dan 70% van de werkplaatsen niet gecontroleerd.

Palestijnse vakbonden, aangesloten aan de PGFTU zijn van mening dat er meer dodelijke incidenten op werk plaatsvinden dan officieel bekend is. Volgens de vakbonden wordt het Ministerie van Arbeid niet altijd geïnformeerd over de incidenten.

De vakbond van de petrochemische werknemers werkt aan een operationeel plan om in 2010 de incidenten te inspecteren en deze te documenteren.

De vakbond zal zich baseren op rapporten van veiligheidsomstandigheden op werkvloer door veldwerkers die regelmatig werkplaatsen bezoeken en monitoringsverslagen van lokale mensenrechtenorganisaties en lokale media. Ze zal een proces van monitoring van de inspecties van werkplaatsen opzetten en de leden van het arbeiderscomité trainen over de toepassing van dit proces.