Vakbonden in Nicaragua dienen wetsvoorstel sociale zekerheid in

Met 15.000 handtekeningen naar het parlement

Ruim 8 maanden geleden begonnen vakbondsorganisaties in Nicaragua met steun van fos aan de discussie van een syndicaal wetsvoorstel ter hervorming van het systeem van sociale zekerheid (zie artikels september en december 2012). De directe aanleiding was de eis van het IMF om de dreigende financiële crisis van het stelsel aan te pakken en de suggesties om maatregelen te nemen ter verhoging van de pensioensleeftijd en de benodigde bijdragen.
Alba Palacios, eerste secretaris van het nationale parlement, nam op 1 februari 2013 het voorstel in ontvangst, samen met de meer dan 15.000 handtekeningen die de vakbondsleid(st)ers de afgelopen weken verzamelden.

LocatieNicaragua
CategorieNieuws

Haast met handtekeningen

Met de indiening van het voorstel kwam voor de betrokken leid(st)ers een einde aan 4 hectische weken: ze namen deel aan discussiefora, persconferenties, televisieprogramma´s, en verzamelden handtekeningen bij hun leden:

Marcial Cabrera (coördinator syndicaal actiecomité):
“De inzameling van handtekeningen vormde een centraal onderdeel van onze campagne. Om aanspraak te maken op de wet van burgerinspraak en een wetsvoorstel rechtsstreeks in te dienen bij het parlement, moet het voorstel aantoonbaar gesteund worden door minstens 5000 handtekeningen. Het feit dat we als syndicale organisaties een ledenbasis hebben, bood ons natuurlijk een enorm voordeel bij de verzameling van de benodigde handtekeningen. Bovendien wilden alle deelnemende organisaties het voorstel eerst op hoofdpunten met hun leden bespreken, om hun goedkeuring te krijgen om het voorstel in te dienen. Ook om te voorkomen dat leden achteraf door de pers of door andere organisaties, foutief over de doelstellingen van het voorstel geïnformeerd worden en er allerlei misverstanden ontstaan. De handtekeningenactie bood de perfecte gelegenheid om direct met onze leden in debat te gaan.”

Achteraf gezien was de inzameling van handtekeningen een taak die enorm onderschat is.
Marcial Cabrera: “Als syndicale organisaties wilden we natuurlijk veel meer dan de vereiste 5000 handtekeningen indienen. We begonnen dus allemaal spontaan zoveel mogelijk in te zamelen en wilden deze bovendien in recordtempo bijeen hebben, om de discussie van het thema in het parlement te kunnen beïnvloeden en ons voorstel tijdig toe te lichten.Dit ging echter ten koste van de kwaliteit en er kwamen veel vellen met handtekeningen binnen met onvolledige gegevens. Dit bleek achteraf juist heel belangrijk te zijn want om erkend te worden door het parlement moet elk handtekeningenvel apart gecontroleerd en gecertificeerd worden door een jurist. Een hels karwei, waarbij je natuurlijk beter minder maar complete handtekeningen kunt hebben, dan heel veel. Dit was voor ons een wijze les, maar we zijn wel trots dat het ondanks alles toch gelukt is.”

Steun vanuit de basis

De handtekeningenactie is onder andere in de maquilasector een groot succes gebleken. Andrea Morales, coördinatrice van het nationaal vrouwencomité van syndicalisten legt uit waarom:
“De plannen van het IMF om de pensioenleeftijd en de benodigde hoeveelheid bijdragen te verhogen zijn zeker in de maquilasector volstrekt onmogelijk. De meer dan 100.000 voornamelijk vrouwen in deze sector beginnen rond hun 18de te werken en zijn na hun 30ste volledig opgebrand. Bovendien werken ze vaak met contracten van korte duur, hetgeen de opbouw van pensioen in de weg staat. Het is voor hen dus ontzettend belangrijk dat de syndicale beweging een duidelijk alternatief aandraagt voor de plannen van het IMF en laat zien dat de crisis van sociale zekerheid ook door andere maatregelen kan worden aangepakt. Zoals bijvoorbeeld door het aanpakken van het grote aantal bedrijven in onderaanneming dat de afdracht aan sociale zekerheid ontduikt.”

Estela Gonzalez (vice-coördinatrice nationaal vrouwencomité van syndicalisten):
“Ons wetsvoorstel is bovendien integraal en gaat ook in op andere fouten die op dit moment in het systeem zitten. Zo worden de medische diensten van sociale zekerheid al jaren uitbesteed aan privéklinieken. Deze privéklinieken leveren een zeer slechte service, want ze krijgen van de sociale zekerheid een vast bedrag per patiënt ongeacht de kwaliteit van de service. Ze proberen dus zoveel mogelijk patiënten af te werken in zo min mogelijk tijd en tegen zo laag mogelijke kosten. Dit resulteert er in dat er nooit noodzakelijke medicijnen zijn, vrouwen bijvoorbeeld zeer slecht onderzocht en behandeld worden voor borstkanker en er totaal geen aandacht en specialisme is voor beroepsziektes die veelvuldig in de maquilasector optreden. Binnen ons wetsvoorstel worden deze privébedrijfjes strenger gecontroleerd, worden er kwaliteits- en prijsnormen opgesteld en wordt hard opgetreden tegen overtreders van de regels.”

Voorstel ingediend: nu niet stilvallen…!

Nu het wetsvoorstel is ingediend bij het parlement wacht een belangrijke nieuwe uitdaging. Marcial Cabrera: “Het risico bestaat dat we achterover gaan leunen en dat moeten we absoluut vermijden. Het is heel belangrijk dat het coördinatiecomité als eenheid blijft optreden en doorgaat met de campagneactiviteiten en het lobbywerk richting parlementariërs, totdat de discussie rond sociale zekerheid geagendeerd is in het parlement. Hier zullen we ons de komende maanden op richten.”

Wordt vervolgd…