Vakbonden veroordelen staatsgreep in Honduras

Vragen België dwingende maatregelen

De Belgische vakbonden en de koepels van de ontwikkelingsorganisaties reageren geschokt op de staatsgreep tegen president Manuel Zelaya in Honduras en het harde optreden tegen leiders en leden van vakbonden, sociale organisaties. Zij vragen de Belgische minister van buitenlandse zaken om een hard standpunt aan te houden.

LocatieHonduras
CategorieNieuws

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15
Brussel 1000

Brussel, 13 07 09

Geachte,

Als Belgische vakbonden en ontwikkelingsorganisaties zijn we enorm geschokt door de staatsgreep tegen president Manuel Zelaya endoor het harde optreden van het leger tegen leiders en leden van vakbonden, sociale organisaties en alle andere stemmen voor democratie in Honduras. De militaire staatsgreep in Honduras is een zware tegenslag voor de vooruitgang en consolidatie van het democratisch proces in Honduras en Midden-Amerika dat begon in de jaren tachtig.

Als direct gevolg van deze gebeurtenissen hebben regeringen en internationale instanties de staatsgreep veroordeeld. De Europese Commissie heeft beslist om de onderhandelingen voor een Associatie Akkoord met de landen van Centraal-Amerika op te schorten. We ondersteunen deze maatregelen die een duidelijk signaal zijn dat de democratische rechtsorde niet ongestraft kan verstoord worden.

Wat nu sinds de staatsgreep in Honduras gebeurt, herinnert ons aan het verleden waarvan we hoopten dat het voorgoed voorbij was:
– Brutaal geweld tegen burgers die hun stem verheffen
– Willekeurige repressie tegen politieke tegenstanders
– Arrestatiebevelen tegen verdedigers van mensenrechten en democratie
– Zwarte lijsten van vakbondsleiders die in het leger circuleren
– De afzetting van democratisch verkozen burgemeesters op beschuldiging van steun aan een volksraadpleging (voorzien op zondag 28 juni ’09) en vervangen door de aanhangers van de politieke partijen die achter de staatsgreep staan.
– Bedreiging van medewerkers van onze partnerorganisaties, waarbij ook onze eigen medewerkers gevaar lopen.

Tot de democratische rechtsorde in Honduras is hersteld, vragen we u dringend om volgende maatregelen ernstig in overweging te nemen:

1. De staatsgreep in Honduras ongewijzigd te blijven veroordelen en geen relaties met de feitelijke regering van Roberto Micheletti aan te knopen;
2. Samen te werken met de Organisatie van Amerikaanse Staten met het oog op het onmiddellijke en onvoorwaardelijke herstel van de democratische rechtsorde;
3. Zich binnen de Europese Unie te engageren om de onderhandelingen over het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en Midden Amerika opgeschort te houden;
4. Er binnen de Europese Unie alles voor te doen om de opschorting van de commerciële voordelen toegekend in het kader van SPG+ gerealiseerd te krijgen;
5. Onmiddellijk de commerciële en bilaterale samenwerkingsrelaties op te schorten.

Hoogachtend,

Ondertekend door

ABVV/FGTB: Rudy De Leeuw, voorzitter
ACV/CSC : Luc Cortebeeck, voorzitter
11.11.11 : Bogdan Vandenberghe, algemeen secretaris
CNCD : Arnaud Zacharie, secrétaire général
fos: Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris
Wereldsolidariteit : Andre Kiekens, algemeen secretaris
Meer info: Resolutie Confederación Sindical de las Americas
Meer info: Delegatie CSA