Onderdeel van
Website banner
Respecteer hen! Ga naar dossier

Vakbonden voor waardig huishoudwerk: Samen sterk

...de missie van arbeidsorganisaties

Marcha contra la violencia a la mujer. 23 de noviembre 2019-5

Vakbonden zijn belangrijk voor het verbeteren van de levensomstandigheden van huishoudwerkers.

Waarom zijn vakbonden onmisbaar voor huishoudwerkers?

De werkplaats van huishoudwerkers, verscholen achter mooie façades, dreigt hen te isoleren. Toch slagen ze erin om elkaar te vinden. Op het niveau van huishoudens, buurten, steden, landen en zelfs internationaal.

De werkplaats van huishoudwerkers, verscholen achter mooie façades, dreigt hen te isoleren. Toch slagen ze erin om elkaar te vinden. Op het niveau van huishoudens, buurten, steden, landen en zelfs internationaal.

Een voor allen

Uit onderzoek blijkt dat sociale dialoog de juiste methode is om de rechten van huishoudwerkers uit te breiden. In landen met vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingen tussen arbeiders en werkgevers, zijn er sterke vakbonden van huishoudwerkers die erin slagen om waardig werk op te eisen en zwartwerk tegen te gaan. Die vakbonden versterken niet alleen hun leden, maar ook de mensen rondom hen. Ze zorgen rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer rechten voor collega’s in de zorgsector of voor extra publieke fondsen voor de zorgbehoevenden waarvoor ze werken.

‘Als lid van de vakbond ging mijn wereld open’

Yariksa Samillan TrujilloYariksa Samillan Trujillo uit Peru

Allen voor een

Huishoudwerkers wereldwijd geloven zélf in verenigen. Ze zoeken lotgenoten en steunen elkaar om hun levens in eigen handen te nemen. Ze helpen elkaar om zich in te schrijven bij sociale zekerheid of om klacht in te dienen bij dwang of geweld.

“Als lid van de vakbond ging mijn wereld open”, getuigt Yariksa Samillan Trujillo uit Peru. “Ik leerde over mensenrechten en arbeidsrechten, over het internationaal akkoord Conventie 189 en over nieuwe wetten die ons leven kunnen verbeteren. Ik leerde dat mijn werk wél iets waard is, dat ik iets bijdraag aan de samenleving en respect verdien.”

Ook politiek zetten ze stappen dankzij hun vakbonden. Van lokale arbeidersorganisaties tot koepelvakbonden zoals de International Domestic Workers Federation (IDWF), allemaal stonden ze op de barricades bij de totstandkoming van C189. Maar ook voor de ratificatie in landen overal ter wereld en de wetten die hen meer rechten geven.

Campagnevoeren werkt! 

Eén succes van C189 is duidelijk: het stuurde een signaal de wereld in dat huishoudwerkers met respect behandeld moeten worden. De conventie gaf het startschot aan campagnes overal ter wereld. Van de Andes tot Zimbabwe, overal richtten vakbonden zich tot hun overheden om de conventie te ratificeren. Meer huishoudwerkers verenigden zich en profiteerden van sociaal overleg. Overheden en solidariteitsorganisaties stelden extra fondsen ter beschikking, die internationale solidariteit wierp vruchten af.  

Ook FOS, Algemene Centrale ABVV en ABVV Horval schaarden zich achter de conventie. Samen gingen we 10 jaar met succes vol voor internationale solidariteit. In Peru, Bolivia, België, Colombia, Ecuador en Zuid-Afrika hadden we het genoegen om zij aan zij met lokale organisaties de ratificatie af te dwingen. In totaal keurden 31 landen C189 goed. 

‘Wat FOS doet, werpt vruchten af. Verhalen zoals deze moeten verteld worden, want ze bewijzen dat internationale solidariteit nodig is.’