Abortus door verkrachting is voortaan legaal in Ecuador

Het Ecuadoraans Grondwettelijk Hof versoepelt de abortuswetgeving

movilizacion frente a la corte constitucional 28 abril

Abortus door verkrachting is voortaan toegelaten in Ecuador. Dat heeft het Ecuadoraans Grondwettelijk Hof geoordeeld. Op deze manier wordt de abortuswetgeving in Ecuador versoepeld, mede dankzij de inspanningen van de lokale feministische organisaties, waaronder onze partner SURKUNA.

LocatieEcuador
CategorieGenderNieuws

Historische mijlpaal voor Latijns-Amerika

Woensdag, 28 april 2021. Voorvechters van vrouwenrechten staan ongeduldig te trommelen voor het Grondwettelijk Hof in Quito, de hoofdstad van Ecuador. Ze wachten op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Het Hof boog zich over de vraag of het abortus-artikel in de huidige strafwetgeving al dan niet in strijd is met de grondwet. Dat artikel laat abortus toe voor vrouwen met beperking, die na verkrachting zwanger worden. Enorm is de vreugde bij onze partner SURKUNA en andere feministische organisaties, die deze actie in gang hebben gezet, wanneer het blijkt dat het Hof hen gelijk geeft. Vanaf nu bepaalt het strafwetboek dat elke vrouw, die zwanger is door verkrachting, recht heeft op een abortus. Dit is een historische mijlpaal. Niet alleen voor de Ecuadoraanse samenleving, maar voor heel Latijns-Amerika.

movilizacion frente a la corte constitucional 28 abril_2

Meerdere pogingen zonder succes

De strijd voor de uitoefening van universele rechten van de vrouw in Ecuador is al lang aan de gang. In 2008 heeft de vrouwenbeweging geprobeerd het recht op abortus in de nieuwe grondwet te krijgen. Dit was zonder succes. De wetgeving van 1938 bleef van kracht. Deze liet abortus enkel toe in geval van verkrachting en alleen voor vrouwen met verstandelijke beperking.

Bij de hervorming van de strafwet in 2012 en 2013, deden verschillende middenveldorganisaties een nieuwe poging om het Parlement ervan te overtuigen abortus volledig te decriminaliseren, opnieuw zonder succes. De vrouwelijke parlementsleden van de overheidspartij, die zich openlijk voor deze hervorming hadden uitgesproken, werden zelfs berispt door toenmalige president Rafael Correa. Maar de gevangenisstraffen voor een vrouw, die abortus pleegt, werden wel teruggeschroefd. In plaats van 1 tot 5 jaar, kon een vrouw, die aborteert, voortaan 6 maanden tot maximaal 2 jaar in de gevangenis vliegen.

In januari 2019, werd het parlementaire debat opnieuw geopend. Het communicatie- en lobbyapparaat van de pro life-groepen, die tegen versoepeling zijn, gooide echter roet in het eten, met de internationale slogan “raak niet aan mijn kinderen”. In september van dat jaar, kwam het tot een stemming in het Parlement over “abortus bij verkrachting, incest, of niet-vrijwillige inseminatie te decriminaliseren”, maar er waren 5 stemmen tekort voor goedkeuring.

sera ley en ecuador

Belangrijke overwinning, maar de strijd gaat verder!

In november 2020, hebben 4 feministische organisaties, waaronder onze partner Surkuna, een rechtszaak aangespannen bij het Grondwettelijk Hof, met het verzoek om het onderscheid “vrouwen met beperking” uit de strafwetgeving te bannen. Andere organisaties volgden hun voorbeeld. Zo kwam het Grondwettelijk Hof op 28 april 2021 tot het besluit dat “vrouwen die besluiten een abortus te laten uitvoeren, als hun zwangerschap het gevolg is van verkrachting, niet zullen worden gestraft”.

Terwijl de kersverse first lady, María de Lourdes Alcívar, op de sociale netwerken opriep te bidden opdat abortus niet zou versoepeld worden, is er een belangrijke stap gezet. Maar abortus zal het strijdtoneel blijven voor seksuele en reproductieve rechten. Vandaag vieren de feministen feest, maar morgen gaat de strijd verder!