Vervolging van Nicaraguanen in Honduras

Internationale missie mensenrechten in Honduras

De Internationale Missie voor de Mensenrechten in Honduras, ondersteund door talrijke Belgische en internationale organisaties, vertoeft momenteel in Honduras en brengt dagelijks verslag uit van haar bevindingen.

CategorieNieuws

Persbericht Nr. 2

Tegucigalpa, 21 juli 2009

De Internationale Missie voor de Mensenrechten in Honduras heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de vervolging, ontketend tegen de Nicaraguaanse bevolking, in het midden van een institutionele crisis die niet kan worden opgelost door politieke, xenofobe en stigmatiserende gedragingen.

In de afgelopen weken waren er significant meer arrestaties van vreemdelingen, met name van Nicaraguanen die hierdoor onevenredig getroffen worden . Alleen deze week al zijn er huiszoekingen zonder bevel geweest bij en willekeurige detenties van ten minste twintig Nicaraguanen.

Op 20 en 21 juli erkenden de leden van de missie de schending van de mensenrechten van Jarle Manuel Torres Torres, Emilio Avellan Noe Ruiz, Rafael Bendaña Tulio Mejia, Jose Alejandro Obregon García, Pablo Of Benoaria, Jorge Danilo Flores Francis Israël Connor, David Bendaña Carlos Mejia, Jose Gonzales, Darwin Lazo Antonio Reyes, Miguel Angel Fernández Aguilar, Henry Geovany Martinez Lopez, David Jirón. Zij werden willekeurig vastgehouden en misbruikt. Zij kregen geen consulaire bijstand, noch werd er voldaan aan de aanhoudingsvoorwaarden. In sommige gevallen worden ze vastgehouden in politiecellen, samen met andere mensen die beschuldigd worden van misdaden van gemeen recht en zonder toegang te hebben tot een rechter of een advocaat. Deze acties werden uitgevoerd door leden van de Nationale Civiele Politie.

De autoriteiten rechtvaardigen deze arrestaties door te verwijzen naar het vermeende bestaan van externe bedreigingen tegen het de facto-regime. Tot dusver hebben de arrestaties geen bewijsmateriaal opgeleverd betreffende de deelname van meer dan honderd mensen aan activiteiten die de nationale veiligheid zouden hebben bedreigd. Daar staat tegenover dat velen onder hen handelaars en werknemers zijn, een aantal met familiebanden in Honduras.

Veel lokale media dragen bij aan dit de facto xenofoob beleid, door het toekennen van een sensatiestatus aan deze arrestaties van Nicaraguanen. Daarbij wordt het publiek uitgenodigd de aanwezigheid van mensen van andere nationaliteiten aan te geven die zich op een
“verdachte “manier gedragen .

Deze missie vraagt om een onmiddellijk einde te maken aan willekeurige arrestaties tegen mensen van andere nationaliteiten, waaronder Nicaraguanen. Daarnaast vraag deze missie de naleving door het de facto regime van de constitutionele normen en de eerbiediging van de internationale verbintenissen met betrekking tot bescherming tegen discriminatie en vreemdelingenhaat, vrijwaring van de rechten van migrerende werknemers en hun gezinnen, en van de rechten en justitiële garanties inzake personen die van hun vrijheid beroofd werden.

Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken)

Bijkomende informatie over de Internationale mensenrechtenmissie in Honduras.

De missie bestaat uit 15 personen die werkzaam zijn binnen de volgende organisaties en netwerken:
Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken).

De missie startte op 18 juli en duurt tot 24 juli. De hoofddoelstelling van de missie is de verificatie van de situatie van de mensenrechten na de staatsgreep die de grondwettelijk verkozen president Manuel Zelaya verdreef en vervolgens een de facto regime installeerde. .

Gedurende deze week zullen de deelnemers aan deze missie vergaderingen hebben met mensenrechtenorganisaties , sociale bewegingen, internationale gemeenschap, en (alternatieve /resistente) persorganen . Ook zal zij zich verplaatsen naar verschillende regio’s in het land. De hoofdbelangrijkste aanbevelingen en bevindingen zullen kenbaar gemaakt worden op het einde van het bezoek in een persconferentie ( één in Tegucigalpa, El Salvador en Mexico D.F.) , er zal vervolgens ook een volledig rapport gepresenteerd worden aan de verschillende internationale organisaties en het bredere publiek.
Meer info: de andere persberichten (18 tot 24/07)
Meer info: Entrevista a IVAN GONZALEZ, coordinador político de la CSA