Verzetsfront: “Naar een nieuw vaderland, zonder uitsluiting!”

De schaamteloze staatsgreep van eind juni in Honduras kreeg eind november een vervolg in schandelijke verkiezingen. Dat maakt het Verzetsfront enkel vastberadener, blijkt uit deze open brief van woordvoerder Erasto Reyes.

LocatieHonduras
CategorieNieuws

De afgelopen tijd zijn in Honduras twee shows geregisseerd: het Akkoord van Guaymuras (tussen de facto president Micheletti en President Zelaya), en de verkiezingen. Bij de verkiezingen was het de bedoeling om de resultaten op te kloppen zodat de internationale gemeenschap het de facto regime en de “nieuwe regering” zou erkennen. Omdat het volk zogezegd “massaal” heeft deelgenomen aan de verkiezingen, wordt Zelaya niet opnieuw als President aangesteld. Ze vinden dat ze nu kunnen doen wat ze willen. Ze hebben nogmaals de spot gedreven met de mannen en vrouwen die vermoord zijn, die gevangengezet zijn, die worden lastiggevallen, die worden onderdrukt. Samengevat is deze groep slaafse en achterlijke politici een schande; het zijn de vijanden van de echte integratie van volkeren die zijn vastgevroren in het politieke verleden. Het volk en de geschiedenis zal hen veroordelen zonder vergiffenis.

Vroeg of laat zal de “nieuwe regering” moeten begrijpen dat ze een zandkasteel is, dat ze niet de meerderheid van de bevolking van Honduras achter zich heeft. En dit is geen geheim. In die zin wil het Volksverzet een Nationale Grondwetgevende Vergadering instrumenten creëren voor een vreedzame strijd, maar met een groter sociaal en politiek bereik. De toekomst zal een strijd brengen; de oligarchie zal in een hoek worden gedreven door het volk dat een land wil zonder ellende, werkloosheid, onderaanneming en zonder schendingen van mensenrechten, arbeids- en syndicale rechten van de mannen en vrouwen van alle leeftijden. Zonder twijfel zal dit verzet ervoor zorgen dat het oude Honduras wordt begraven en dat er een NIEUW VADERLAND wordt geboren zoals wij dat willen, ZONDER UITSLUITING.

Vandaar zeggen en bevestigen wij dat het beste wat er uit Honduras is voortgekomen in de 21ste eeuw deze nobele, vreedzame, rechtvaardige, koppige en halsstarrige verzetsbeweging is die zich vastklampt aan de democratie en aan de uitbreiding van de volksparticipatie, die de inmenging van wie dan ook veroordeelt.

Niemand had gedacht dat het volk van Honduras zou reageren zoals dat totnogtoe is gebeurd. Aan deze vooruitgang wordt gewerkt sinds begin deze eeuw door onder meer het Bloque Popular (volksblok), de Permanente Vergadering van het Volk, de Coördinatie-instantie voor Volksorganisaties van Aguan, de Nationale Coördinatie-instantie voor Weerstand van het Volk, als een nationale groepering die de ontevredenheid van het volk weergeeft, de grote inspanningen van de Brede Beweging voor de Waardigheid en de Rechtvaardigheid, en tal van andere sociale en politieke actoren. Dit leidde tot de oprichting van het Nationaal Front van Verzet tegen de Staatsgreep na de gebeurtenissen op 28 juni.

Er is een nood aan internationale solidariteit van de volkeren, hun vakbonds- en sociale organisaties, en ook van de nationale en autonome regeringen zodat ze de gebeurtenissen in Honduras zouden blijven opvolgen met de nodige waakzaamheid. We hopen dat we met deze en andere inspanningen de democratie kunnen heropbouwen voor het volk. We willen dat de schande en de schendingen van de mensenrechten, de arbeids- en vakbondsrechten worden vastgesteld. We willen dat de samenwerkingsprojecten het volk bereiken en niet via de overheid worden gekanaliseerd.

We veroordelen de regeringen die de wil van hun volk hebben verraden en die de schaamteloze verkiezingen op 29 november hebben erkend, waarin 70% van de bevolking niet deelnam. Deze houding is niet nieuw maar toont dat deze regeringen, net zoals in Honduras, hun eigen volk op dezelfde manier bedriegen; in andere woorden zijn het vogels van hetzelfde nest.

Dit is de strijd van iedereen die vecht voor het leven. In die zin zijn wij van plan om dit niet-gewelddadige en vreedzame verzet verder te begeleiden.
De toekomst hangt af van ons, van onze kracht en van onze overtuiging.

We zullen overwinnen.


Bookmark and Share