Bread

Video: Buren zonder brood

Wat doe je als je buur een brood wil kopen, maar geen vervoer heeft om naar de bakker te gaan? Leen je even je fiets of help je de ‘arme stakker’ met een heuse broodinzamelactie? Met een absurd filmpje poken we het debat op. Tijd om de stereotypen aan de geschiedenis te laten en te gaan voor structurele ontwikkelingssamenwerking, gestoeld op internationale solidariteit!

LocatieBelgië
CategorieNieuws
Klik op play en bekijk het filmpje!Bron:

Ons nieuw campagnefilmpje (zie hierboven) schetst een absurde situatie: een buurvrouw belt aan en vertelt dat ze een fiets nodig heeft om naar de bakker te gaan, waarop de buren meteen brood beginnen in te zamelen. Na een heuse campagne en heel wat energie, is de buurvrouw zelf al om brood gegaan. De hele actie was dus voor niets nodig. Hadden de buren maar even gevraagd wat het probleem was…

De achterliggende boodschap? Luister naar wat mensen te vertellen hebben. Mensen zijn in staat tot grootse dingen, ze beschikken over heel wat kracht en mogelijkheden ongeacht waar ter wereld. Laten we het cliché van “arme hulpeloze buur” overboord gooien en samenwerken vanuit principes als gelijkwaardigheid en solidariteit. Vandaar de slogan van de campagne “geen medelijden maar medewerking”.

We willen een structurele aanpak en samenwerking met organisaties wereldwijd. Het recht op waardig werk en sociale bescherming kan enkel opgeëist worden door de mensen zelf. De organisaties waarmee we samenwerken, vertellen ons hoe ze sterker willen worden om hun doelstellingen te verwezenlijken. Zo moet onze internationale solidariteit op lange termijn het verschil maken.

Het is een aanpak die de afgelopen jaren aan populariteit inboet. Er is steeds meer enthousiasme voor de private sector en privé-initiatieven. Natuurlijk kan een inzamelactie op korte termijn mensen helpen, maar laten we ook duurzaam werken met de nodige inbreng van de mensen zelf.

Ad
De komende maanden verspreiden we ook enkele advertenties die de lezer een vraag voorschotelen en tot nadenken stemmen.

Nu hopen dat het filmpje het debat aanzwengelt. Niet alleen over de nood aan structurele ontwikkelingssamenwerking, maar even goed over het klassieke beeld dat leeft over andere landen en culturen. Mensen uit Zimbabwe, Peru of eender waar zijn even weerbaar en dynamisch als wie dan ook. Het beeld van arme, weerloze kindjes of volwassenen is niet alleen denigrerend, maar ook onjuist. Hopelijk hoort die beeldvorming voor goed tot het verleden!

Deel het filmpje

Wil je mee onze campagne helpen verspreiden op sociale media? Zo zetten we samen stappen naar meer internationale solidariteit!

Op facebook

https://www.facebook.com/fosngo/videos/10156136097284529/
Klik hierboven op 'play' en vervolgens op 'share' en deel ons filmpje met je vriendenBron:

Op twitter

Deel het filmpje op je twitteraccount door op het retweet-icoontje te klikkenBron: