sociale bescherming

Video: Sociale bescherming is een recht

Wat is sociale bescherming? Waarom is het belangrijk? Je ontdekt het in het filmpje van de campagne sociale bescherming is een recht.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

2020 toonde aan hoe belangrijk sociale bescherming is. De covid 19-pandemie liet miljoenen mensen kwetsbaar achter, zonder opvangnet.

Ook 2021 zal voor ons in het teken staan van de strijd voor sociale bescherming voor iedereen. Maar wat is sociale bescherming? Ontdek het in onze video.

Klik hierboven en bekijk het filmpje

Sociale bescherming verhoogt het welzijn van de samenleving doordat het mensen in staat stelt om het hoofd boven water te houden bij bepaalde levensgebeurtenissen. Zoals ziekte, zwangerschap, ouderdom, arbeidsongevallen, invaliditeit. Sociale bescherming houdt hierbij dan de toegang tot de gezondheidszorg en een vervangingsinkomen in. Zodat een waardig leven gewaarborgd blijft.

Daarom startten de organisaties Solsoc, ISVI en FOS in oktober de campagne sociale bescherming is een recht. Daarmee breken ze een lans voor universele sociale bescherming.

Een ambitieus maar haalbaar doel

Universele sociale bescherming is een krachtige hefboom voor ontwikkeling, de strijd tegen ongelijkheid en weerbaarheid bij crisissen zoals vandaag bij de gezondheids-, economische en sociale crisis veroorzaakt door de Corona-epidemie. En het is betaalbaar! Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie volstaat 2 tot 6 procent van het mondiale bnp om iedereen een basisbescherming te bieden. Toch ontbreekt het in veel landen aan politieke wil en financiële investeringen. In België werden de overheidsbudgetten voor sociale bescherming jaar na jaar verlaagd. Net zo in vele landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, waar economische belangen vaak voorrang hebben op het terugdringen van de ongelijkheid.

Een belangrijke stap vooruit

Met de aanstelling van de nieuwe minister voor Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Sp.a) werd alvast een stap in de goede richting gezet. In haar beleidsnota stelt de minister dat ze een beleid zal voeren dat ongelijkheid tegengaat, zowel genderongelijkheid als ongelijkheid in toegang tot gezondheid, met aandacht voor sociale bescherming.

ISVI, FOS, Solsoc, de Socalistische Mutualiteiten, ABVV Horval en de Algemene Centrale ABVV juichen deze initiatieven toe en blijven zich inzetten voor meer sociale bescherming in België en de rest van de wereld.