Vlaams ABVV keurt motie over Palestina goed

"Waardig werk is onmogelijk onder militaire bezetting"

Het Vlaams ABVV keurde tijdens zijn congres op 8 mei een actualiteitsmotie goed over Palestina waarin het zegt dat waardig werk onmogelijk is onder de huidige omstandigheden. fos is verheugd met deze motie en hoopt dat het federaal congres – dat in juni plaatsvindt – deze motie ook zal goedkeuren en werk zal maken van de uitvoering van de motie.

CategorieNieuws

De motie:
Waardig werk is onmogelijk onder militaire bezetting

Het recht van het Palestijnse volk op een onafhankelijke staat wordt al meer dan 60 jaar met de voeten getreden.

De Palestijnse bevolking en de arbeiders in het bijzonder zijn het slachtoffer van discriminatie door de staat Israël. Ze worden uitgebuit op het werk, de vrijheid van beweging wordt belemmerd, de arbeidswetgeving wordt geschonden. De staat Israël legt aan de Palestijnse bevolking een Apartheidspolitiek op, vergelijkbaar met de politiek die in Zuid-Afrika werd gevoerd .

Daarbovenop is er de situatie van de bevolking in de Gazastrook die nog steeds lijdt onder het Israëlisch offensief van december 2008 die leidde tot de dood van 1450 mensen en de massale vernietiging van infrastructuur. Meer dan een jaar na de aanval verhindert Israël nog steeds de heropbouw van Gaza op alle mogelijke manieren.

In dergelijke omstandigheden is het onmogelijk om een economische, politieke en sociale ontwikkeling te verwezenlijken. Een vakbond uitbouwen in een overlevingseconomie is onmogelijk.

Gezien deze situatie roept het Congres de Belgische en Europese politieke en syndicale verantwoordelijken op om volgende punten te verdedigen:

* De heropstart van de onderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen met als doel de oprichting – naast een Israëlische staat – van een Palestijnse staat die leefbaar, aaneengesloten en onafhankelijk is binnen de “grenzen” van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad en met respect voor het internationaal recht en de resoluties van de Verenigde Naties.
* De ontmanteling van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.
* De ontmanteling van de Apartheidsmuur.
* De terugtrekking uit de gebieden die sinds 1967 bezet zijn.
* Een einde van de Israëlische militaire agressie en de blokkade van de Gazastrook.
* Respecteren van het recht op terugkeer van de vluchtelingen zoals voorzien in resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het Congres vraagt aan het ABVV om aan de Israëlische vakbond Histadrut te eisen om duidelijk afstand te nemen van de door Israël gevoerde politiek. Zoniet moet dit aanleiding geven tot de uitsluiting door het IVV wegens het niet-respecteren van de syndicale deontologie, voor zolang als Histadrut zich niet distantieert van de Israëlische politiek.

Ze vraagt eveneens dat het aanhalen van de solidariteitsbanden met de PGFTU verder gezet wordt.

Het Congres vraagt aan de politieke verantwoordelijken:

* Te stoppen met elke vorm van wapenhandel met Israël.
* Een einde te maken aan de import van goederen geproduceerd in de nederzettingen in de bezette gebieden.
* De stopzetting van campagnes met betrekking tot economische steun en samenwerking met Israël.

Het ABVV moet zich engageren om tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie van 1 juli 2010 tot 31 december 2010 druk uit te oefenen op de Belgische regering teneinde een Europese resolutie op te maken die zich inschrijft op bovenstaande elementen.
Meer info: Website Vlaams ABVV