Volgens Ladies in Red is het hoog tijd voor verandering

Vlaamse Vrouwendag op 11 november werd een succes

De strijd van Dolle Mina’s en andere vrouwenverenigingen heeft vrouwen al heel wat opgeleverd, gaande van stemrecht tot recht op abortus en meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar door de crisis staat de emancipatie opnieuw op het spel. Dat wilden feministen op de Vlaamse Vrouwendag in Oostende duidelijk maken met het thema: “Hoogtijd! Voor verandering.”

CategorieGenderNieuws

11 november werd een bewogen dag in het Kursaal Oostende, met toespraken van invloedrijke en geëngageerde feministes. In tijden van crisis wordt maar al te vaak bespaard op sectoren en diensten die vooral vrouwen raken. Er wordt bovendien weinig rekening gehouden met de bijkomende rol die veel vrouwen opnemen in het huishouden en de opvoeding van de kinderen.
Sociologe Sandra Ezquerra, actief in de 15-M beweging (één van de protestbewegingen tegen de besparingspolitiek van de Spaanse regering), vertelde levendig over vrouwen die banen verliezen en die door de besparingen op collectieve diensten meer onbetaalde zorgarbeid opnemen enz. Oplossingen als langer of verder van huis werken worden regelmatig naar voren geschoven en vrouwen zijn hier vaak de dupe van, zeker als ze zichzelf (en vooral hun pensioenrecht, en dergelijke) opofferen voor hun gezin.

Vrouwen over de hele wereld lijden onder de crisis. Grote bedrijven proberen hun winsten te behouden door meer te werken met tijdelijke werknemers, die ze kunnen inzetten al naargelang de vraag van de markt. Vrouwen zijn vaak de eerste die hun vast contract verliezen en tijdelijk aan het werk moeten, met alle onzekerheid van dien. Bovendien proberen werkgevers in het Zuiden zich vaak te ontdoen van hun sociale verplichtingen. Door de toenemende financiële onzekerheid ontstaan er spanningen binnen gezinnen, wat in veel gevallen leidt tot meer huiselijk geweld.

Samen met de andere Ladies in Red (zij-kant, VIVA-SVV, ABVV–vrouwen) wilde fos de nadruk leggen op de sterkte en de kracht van vrouwen, in het Noorden én het Zuiden. Ondanks de moeilijke omstandigheden laten vrouwen het hoofd niet hangen. Ze verenigen zich in vakbonden, praatgroepen, vrouwenverenigingen, lobbygroepen enz. Daar nemen ze het heft in handen, en komen ze op voor hun rechten. Ze spreken overheden aan, doen beleidsvoorstellen, zorgen voor opvang bij moeilijkheden en helpen elkaar waar het kan.

Aan de stand van de Ladies in Red viel heel wat interessante informatie te rapen. Zij-kant en VIVA-SVV zetten hun campagne over seksueel partnergeweld in de kijker. Geïnteresseerde vrouwen konden er ook meer te weten komen over de impact van de crisis, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, en over fos-partners in het Zuiden die strijden voor vrouwenrechten, zoals Sikhula Sonke en Women on Farms Project in Zuid-Afrika.

Twee weken na de Vlaamse Vrouwendag werd op 25 november opnieuw de vrouw centraal gesteld tijdens de Internationale Dag voor het uitroeien van Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag werd het startschot gegeven voor de “16 days of activism” en de internationale Wittelintencampagne.