Volksfront veroordeelt staatsgreep

EU moet krachtig signaal geven!

De voorbije dagen liepen de eerste berichten over een mogelijke staatsgreep in Honduras binnen, en ze werden steeds verontrustender. Zondagochtend werd president Zelaya van het bed gelicht en naar Costa Rica afgevoerd. De voorzitter van het parlement werd met steun van het leger en van het parlement tot interim-president aangesteld. Ondertussen is de avondklok ingesteld en is het bang afwachten wat de eerst komende dagen zullen brengen. De staatsgreep bewijst dat de economische machtsgroepen en de militairen voor niets terugdeinzen.

CategorieNieuws

Repressie
Onmiddellijk verzamelden honderden mensen zich voor het presidentiëel paleis en op de voornaamste pleinen van Tegucigalpa, San Pedro Sula en andere steden, echter niet zonder risico’s. Canal 8, beheerd door de overheid, werd door de militairen bezet en de journalisten naar huis gestuurd. Soldaten verplichten het internetbedrijf Cablecolor om de Spaanse en Engelse uitzendingen van CNN te blokkeren. Verschillende radiostations kregen ook militaire controle over hun uitzendingen; gemeenschapsradio´s als Radio Progresso in de noordelijke kuststreek van Honduras, kregen reeds uitzendingsverbod. Het is nu niet duidelijk of de journalisten werden opgepakt, dan wel hun toevlucht hebben gezocht in buitenlandse ambassades. Actieve en maatschappijkritische gemeenschapsradio´s als Radio Progresso in de noordelijke kuststreek van Honduras, kregen reeds uitzendingsverbod.
Verschillende overheidsambtenaren werden reeds opgepakt; Patricia Isabel Rodas, staatssecretaris van buitenlandse zaken werd opgepakt terwijl ze in vergadering was met de ambassadeurs van Nicaragua, Venezuela en Cuba. Ze werd weggevoerd naar een onbekende bestemming. Haar echtgenoot en de ambassadeurs werden door gemaskerde militairen in elkaar geslagen. De burgemeester van San Pedro Sula, – tweede grootstad en neuralgisch centrum van industriële en commerciële ontwikkeling van Honduras- werd angehouden. Het is nu al duidelijk dat tegen 14 sociale leiders een aanhoudingsbevel werd uitgeschreven. Carlos H . Reyes, syndicaal leider van STYBIS en actief in de wetgeving op de onderaanneming, voorgedragen door de Hondureze volksbeweging als onafhankelijk kandidaat voor de komende presidentsverkiezingen, loopt groot gevaar om van kant gemaakt te worden in deze situatie van door de machtsgroepen gecreëerde chaos en straffeloosheid.

Volksbeweging roept op tot nationaal en internationaal verzet
Leiders van vakbonden, boerenorganisaties en mensenrechtenorganisaties veroordelen deze brutale staatsgreep krachtig en hebben zich verenigd in het Frente Popular de Resistencia of Volksfront voor Verzet: “de putchisten hebben een klimaat van onzekerheid, dreiging, gevangenneming en terreur gecreëerd; het leven van alle mannen en vrouwen die zich hebben uitgesproken voor een participatieve democratie wordt bedreigd”. Het front roept op om alert te blijven en op te komen voor het behoud van de democratie. Maandag 29 juni wordt opgeroepen tot nationale staking met als eis de terugkeer van de enige democratisch verkozen president, Manuel (Mel) Zelaya.
Ondertussen werd de staatsgreep ook internationaal al veroordeeld door de UNO, de Organisatie van Amerikaanse Staten, het Alternativa Bolivariana ALBA, en de regeringen van de USA, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Cuba, Ecuador, Chili, Argentinië, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brazilië, Venezuela, Spanje, Duitsland, Frankrijk, en heel de Europese Unie.

fos roept op tot respect voor democratie en vrijheid van vereniging
fos sluit zich aan bij dit internationaal protest en roept op voor respect van de democratie, de mensenrechten, incl. vrijheid van vereniging en de syndicale rechten. fos onderschrijft tevens de oproep van CIFCA. Dit internationaal platform van ngo’s volgt op de voet de situatie in Centraal Amerika en Mexico. CIFCA roept de Europese Unie op haar veroordeling om te zetten in een krachtig signaal; eist de opschorting van de onderhandelingen over het Associatieakkoord met Midden Amerika en de opschorting van de steun aan Honduras, totdat in het land de democratie hersteld is.

Oligarchie houdt niet van sociale avonturen
De spanningen tussen president Zelaya en een deel van het parlement, het leger en het rechtsapparaat draaide rond een volksraadpleging die vorige zondag had moeten plaatsvinden. Zelaya wou de stem van het volk kennen ivm zijn voorstel om bij de volgende parlementsverkiezingen van november ‘09 het parlement ook bevoegdheid te geven om de grondwet te wijzigen. Dit herzieningsproces van de huidige grondwet en het voorstellen van mogelijke wijzigingen zouden tot doel hebben structurele veranderingen te bevorderen in de onrechtvaardige hondureze machtstructuren en de wijze waarop momenteel de belangen van het hondurese volk ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van de nationale machtsgroepen en transnationale bedrijven, en de corrupite vrij spel viert. Hoewel de draagwijdte van een grondwetgevende vergadering dus veel ruimer is, wordt in de nationale officiële berichtgeving en massamedia in handen van de oligarchische machtsgroepen, vooral geaccentueerd dat Zelaya via deze weg de mogelijkheid wil creëren zich voor een tweede opeenvolgende ambtstermijn verkiesbaar te kunnen stellen.

Achter deze kwestie schuilt echter een stijgend ongenoegen binnen de oligarchie en traditionele machtscentra over de koers van Zelaya. De president had het afgelopen jaar een constructieve verstandhouding met de vakbonden en sociale bewegingen van het land weten op te bouwen. Zo ook oriënteerde hij een hoger percent van het nationaal budget voor armoede-nestrijdingsprogramma´s , gericht op de kwetsbaarste sectoren. Bovendien loodste hij Honduras in ALBA binnen. Het Alternativa Bolivariana werpt zich op als het alternatieve samenwerkingsverband tussen de linkse regimes van Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Cuba…

In samenzwering met de conservatieve rechtse krachten binnen de Nationale en Liberale Partij, trad het leger de voorbije week buiten de kazerne, hield optochten in verschillende delen van het land en nam het materiaal voor de volksraadpleging in beslag; een duidelijke waarschuwing. Hierop ontsloeg Zelaya de stafchef van het leger, generaal Romeo Vásquez Velázquez en de minister van landsverdediging Edmundo Orellana Mercado. President Zelaya hield zich vastberaden aan het voornemen om de volksraadpleging te laten doorgaan, tot het leger ingreep.

De democratisch verkozen president Manuel Zelaya is momenteel in Nicaragua voor deelname aan de bijeenkomsten van ALBA en SICA- Centraal Amerikaanse Integratie Systeem. Patricia Isabel Rodas, staatssecretaris van buitenlandse zaken is ondertussen in Mexico is gearriveerd. In Honduras is een algmene staking uitgeroepen door de sindicale organisaties. De georganiseerde civiele maatschappij movilissert zich in de straten. De militarisering en sedert gisteren ingestelde avondklok, noch de manipulatie van de nieuwsberichten, kunnen de wil van het Hondurese volk tot respectering van hun rechten niet breken. Het gevaar van massale en selectieve repressie met het doel de groeiende volksbeweging te onthoofden en te ontkrachten is echter aanwezig.

Een dreiging voor heel de regio.
Deze militaire staatsgreep doet terug denken aan de jaren ’80, toen de militairen ook toen in Centraal Amerika heel uitdrukkelijk de belangen van de oligarchie verdedigden. Zo ook nu in Honduras. Wat zich vandaag afspeelt in Honduras betekent een bedreiging en terug naar af voor de hele centraalamerikaanse regio. Otto Perez Molina in Guatemala zal met plezier de macht manu militari overnemen in Guatemala; Arena en de militaire garde in ES zal zich verheugen Funes en FMLN een hak te zetten vooraleer ze de kans krijgen veranderingen in gang te zetten, ….
Alerte solidariteit en internationale aanklacht, protest en actie is noodzakelijk.
Meer info: interview Radio 1 met onze lokale medewerkster Leen Van Acker
Meer info: artikel in het Nederlands op www.11.be