Volksorganisaties congresseren over een nieuw Honduras

FNRP strijdt voor een grondwetgevende vergadering

“Honduras herstichten betekent dat we moeten gaan nadenken over hoe we ons land dromen, en welke stappen we moeten zetten om dit doel te bereiken”, aldus Bertha Cáceres op het tweede congres voor de stichting van een nieuw Honduras

LocatieHonduras
CategorieNieuws

Naar een artikel van Giorgio Trucchi – Rel-UITA

Van 12 tot 14 maart 2010 ging in Esperanza, in het noordelijk departement Intibucá, het tweede nationaal congres voor de stichting van een nieuw Honduras door. Meer dan 1.000 vertegenwoordigers van verschillende sociale en politieke organisaties beantwoordden de oproep van het FNRP – Nationaal Front voor Volksverzet… De ontmoeting was een groot succes en bevestigde de eenheid tussen de verschillende sectoren die zich tegen de staatsgreep hebben verzet, en die zich verder inzetten voor een nieuw Honduras en de oprichting van een nationale wetgevende vergadering.
“Honduras herstichten betekent dat we moeten gaan nadenken over hoe we ons land dromen, en welke stappen we moeten zetten om dit doel te bereiken”, aldus Bertha Cáceres, coördinator van één van de deelnemende organisaties COPINH. “Het zal een moeilijke weg zijn, die de inzet vraagt van alle sectoren van de samenleving en van ons allemaal, individueel en collectief. Een weg van economische en politieke hervormingen die komaf maken met de cultuur van overheersing, die ons volk ten goede komen, en die Honduras omvormen tot een land waar rechtvaardigheid, menselijkheid, solidariteit, zelfbeschikkingsrecht en gelijkheid heersen.”
Met dit doel voor ogen, aldus nog Cáceres, hebben de aanwezigen hard gewerkt, de situatie geanalyseerd, gediscussieerd en voorstellen uitgewerkt. In 20 verschillende werkgroepen werden verschillende themas aangepakt die in een nieuwe grondwet aan bod moeten komen. “Dit was een heel belangrijke en participatieve ervaring. De werkgroepen bespraken onder andere het politieke en economische systeem, de mensenrechten, de rechten van de indigena en Afro-Caribische bevolking, de tewerkstelling en arbeidsrechten, enz”, aldus Carlos H .Reyes, voorzitter van de vakbond STIBYS en gewezen presidentskandidaat voor de volksorganisaties die zich uit protest tegen de staatsgreep uit de race had teruggetrokken. In de komende dagen zullen de voorstellen naar alle uithoeken van het land worden doorgegeven, en ook internationaal bekend gemaakt worden.
Daarheen alle werkgroepen liep als een rode draad ook de discussie over drie fundamentele kwesties:
1) Moeten we het land hervormen op opnieuw oprichten?
2) Hoe bouwen we de macht van het volk verder uit?
3) Wat verstaan we onder een grondwetgevende en democratische volksvergadering?
Een heel emotioneel en symbolisch gebeuren was toen alle deelnemers -bij wijze van proef- zich verzamelden in de grondwetgevende vergadering en zich waagden aan het uitschrijven van een nieuwe grondwet. Tot slot werd een bestuur aangesteld die de weg naar een nationale grondwetgevende vergadering verder gaat uittekenen; tot voorzitster werd Bertha Oliva van COFEDEH – het Comité van familieleden van verdwenen gevangenen verkozen.
Carlos H. Reyes beklemtoonde achteraf dat het Nationaal Front van het Volksverzet nog een lange en moeilijke weg te wachten staat, een kwestie van leven of dood voor het front zelf. “We gaan de komende 2 ½ maand heel hard moeten werken om op 28 juni, de dag van de staatsgreep, een volksraadpleging te kunnen houden. We weten nog niet hoe we dat gaan doen; maar het zal ons helpen niet alleen om een schatting te vormen van wie bereid is om een grondwetgevend initiatief te ondersteunen, maar ook om verder te bouwen aan de eenmaking en mobilisatie van de volksbeweging”, aldus de syndicale leider.
Volgens Carlos H. Reyes begrijpen de mensen achter de staatsgreep dat het FNRP heeft weten te overleven en -meer nog- de eenheid tussen de sociale en politieke organisaties te versterken, met als uiteindelijk doel om de macht in handen te krijgen. Daarom wordt het selectieve geweld tegen leden van het verzet opgevoerd en probeert men de eenheid te breken.
“Tenslotte, besloot Bertha Cáceres, loopt dit congres voor het herstichting van Honduras hier niet af. We moeten verder de situatie blijven analyseren, zoals we begonnen zijn de weken voor de staatsgreep. Voor ons allen is dit een zeer rijk leerproces geweest, dat veel discussie heeft losgeweekt, en waar de aanwezigheid en de inbreng van de vrouwen zeer vermeldenswaard zijn.”

Meer info: UITA