Voor- en tegenstanders van vrijhandel in debat

Moet Bolivia wel of niet vrijhandelsakkoorden aangaan met de VS of de EU? Over dit centrale thema gingen voor- en tegenstanders in debat op het internationale seminarie “Integratie en arbeidsrechten in het kader van commerciële akkoorden”. fos-Bolivia organiseerde dit seminarie in La Paz op 27 november 2008 in samenwerking met de ngo LABOR en de Duitse Stichting FES-ILDIS.

LocatieBolivia

Meer dan 100 personen uit vakbonds- en ngo-middens, maar eveneens uit overheidsinstanties zoals het ministerie van arbeid en het ministerie van gezondheid, luisterden naar de uiteenzettingen van nationale en internationale experten inzake vrijhandelsakkoorden en arbeidsrechten.

De Argentijn José Albert Robles, directeur van het Instituut Arbeidswereld, beklemtoonde dat de globalisering wel “positieve” kanten heeft, ook op vlak van jobcreatie, maar waarschuwde voor een zekere alertheid. Julio Alvarado daarentegen trok volledig de kaart van vrijhandelsakkoorden. De cijfers liegen er immers niet om, volgens hem: handel betekent werk en werk betekent inkomen. Net wat Bolivia nodig heeft.

Beide sprekers werden becommentarieerd door Marcos Devisscher, Regiocoördinator fos-Andes, die voornamelijk de aandacht vestigde op de ervaringen in de andere Andeslanden. Daar hebben handelsakkoorden inderdaad tot jobcreatie geleid, maar evenzeer tot een uitholling van de arbeidsrechten. Een voorbeeld hiervan is de aspergeteelt in Peru. Een florerende, internationale sector, met uitsluitend exportproducten, maar ten koste van de arbeidsvoorwaarden. Gesprekken over vrijhandelsakkoorden tussen Bolivia en de Verenigde Staten en Europa, moeten dus evenzeer over arbeidsrechten gaan.

De namiddag bestond uit enkele kortere uiteenzettingen, van ondermeer ondernemers die stelden dat indien Bolivia een exportland wil worden, er nog gewerkt dient te worden aan de kwaliteitsstandaarden die men hanteert. Het seminarie werd afgesloten met twee syndicale voorstellingen. Carlos Ortiz Cornejo, Algemeen Directeur van het “Instituto Laboral Andino” (ILA) benadrukte de rol van de syndicale beweging en de uitdagingen waarvoor ze staat.

Het slotwoord was voor de voorzitter van medeorganisator CGTFB (vakbond van fabrieksarbeiders van Bolivia en partner van fos) die uiteraard de kaart trok van zijn eigen sector: Bolivia heeft alle baat bij handelsakkoorden. Bovendien is Evo Morales dit aan hen verschuldigd, gezien de steun die de fabrieksarbeiders de president steeds gegeven hebben.
Meer info: onze werking in Bolivia