Vorming, een permanente uitdaging voor syndicale organisaties

Regionale bijeenkomst in de Andes rond vormingsprocessen

Wat heb je nodig om je eigen rechten en die van de anderen te kunnen opeisen? Kennis! Je moet weten welke arbeidsrechten je hebt, hoe je je kan organiseren, welke rechten en plichten je organisatie heeft, welke juridische stappen je kan zetten als die rechten geschonden worden enz. Aangezien vele van de arbeiders en arbeidsters uit de agro-industrie, huishoudsector, mijnsector en informele fabriekssector in de Andes niet de kans kregen lang naar school te gaan, is vorming een van hun grootste noden.

CategorieNieuws

fos investeert dan ook enorm veel in vormingsprocessen binnen het programma waardig werk en recht op gezondheid in de Andesregio. Die processen hebben niet altijd de verhoopte resultaten, zoals het vormen van nieuwe kaders of het toepassen van een gendervisie. Het organiseren van vormingen vereist immers een zekere kennis. Daarom besloot fos een regionale methodologische bijeenkomst te organiseren van 25 tot 27 februari in Santa Cruz, Bolivia. We haalden er een collega van fos uit Centraal-Amerika bij, die expert is in de onderwijsmethodologie van Paolo Freire, de beroemde educación popular (volksopvoeding) die sinds de jaren `60 in Latijns-Amerika voor bewustmaking van uitgesloten bevolkingsgroepen heeft gezorgd en nog steeds actueel is.

De vakbonden hadden al voorbereidend werk geleverd. In Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia namen ze al dan niet samen met specialisten hun vormingsprocessen onder de loep. Daaruit bleek duidelijk dat het allemaal nog beter kan.

De expert in educación popular en de vertegenwoordiger van de Internationale Arbeidsorganisatie die ook aanwezig was, gaven een aantal fundamentele boodschappen mee aan de vakbonden. Vorming is een belangrijk instrument om alle thema´s die op de syndicale agenda staan, aan te kaarten. Vorming mag geen geïsoleerd proces zijn. Anderzijds zijn vormingen geen wondermiddel om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Daarvoor zijn ook andere strategieën nodig. In feite zijn de syndicale leiders allemaal educadores populares(volksopvoeders) en het is dan ook belangrijk dat ze zich de concepten en instrumenten van deze onderwijsmethodologie eigen maken.

Doordat er naast syndicale leiders ook leidsters en technisch personeel van de partners deelnamen, waren er heel wat vrouwen, waaronder een paar echte feministen, van de partij, met enkele geanimeerde debatten tot gevolg. Is de klassenstrijd te verzoenen met het feminisme ? Hoe de actieve deelname van vrouwen aan syndicale vorming garanderen? Klopt het dat ze niet willen, kunnen of mogen? Hoe de specifieke noden van vrouwen opnemen?

De nieuw verworven inzichten zetten de vakbonden ertoe aan zich te engageren een evaluatie van de educatieve noden van hun achterban uit te voeren en op basis daarvan een educatief plan op te stellen. fos zal uiteraard voor de begeleiding zorgen. Met dit plan op zak zullen ze goed voorbereid zijn voor het komende programma 2014-2016.