Vreugde en hoop bij beëdiging van Funes tot president in El Salvador

Vorige president laat nieuwe regering lege staatskas achter!

Op maandag 1 juni, twee maanden na de verkiezingen, vond in El Salvador de regeringsoverdracht plaats: Mauricio Funes werd aangesteld als president van El Salvador en het FMLN als regeringspartij. Een ooggetuigenverslag van een bewogen dag en een vooruitblik naar de toekomst door onze plaatselijke medewerkers.

CategorieNieuws

De regeringsoverdracht en alle speeches waren de hele dag te volgen via televisie en radio, en ’s namiddags en ’s avonds was er de viering van het FMLN in een nokvol stadion Cuscatlán: meer dan 50.000 mensen vormden een rode zee, die golfde van enthousiasme en vreugde om deze volksoverwinning! De nieuwe president laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Zijn regering wil komaf maken met de corruptie en vriendjespolitiek; wil werken aan fiscale maatregelen tegen belastingsontduiking van de welstellende sectoren; wil ervoor zorgen dat de subsidies ten goede komen aan de minstbegoeden; belooft aandacht voor gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en creatie van werkgelegenheid. De relaties met Cuba worden heropgenomen en genormaliseerd. Hij drukte zijn verwachting uit om constructieve relaties uit te bouwen met zijn buitenlandse ambtsgenoten en vermeldde daarbij uitdrukkelijk Obama en Lula, en de wil om nauwe banden te smeden binnen Latijns-Amerika. Applaus alom.

Put van 1.2 miljard dollar
De ex-president Antonio Saca en zijn rechtse kompanen zaten erbij met een zuur gezicht. Ze verteren de nederlaag maar moeilijk, net als het publiek maken van het feit dat zij de staatskassen zonder centen achterlaten. De nieuwe regering erft een financiële put van nu al 1.200 miljoen dollar. De komende weken zal die nog toenemen, naarmate de nieuwe machthebbers inzage krijgen in de boekhouding van de verschillende ministeries.

De uittredende ministers van gezondheidszorg en onderwijs gaan prat op hun positief beleid, zij het met enkele kanttekeningen. De apotheken van de openbare gezondheidszorg kampen met een schrijnend tekort. De facturen van de leveranciers van geneesmiddelen zijn niet meer betaald sinds januari. Het ministerie van onderwijs heeft vanaf deze maand geen geld meer om de leerkrachten te betalen.

De partijen die nu in de oppositie zijn beland, hebben een rechts blok gevormd. Met al hun zetels samen hebben zij de absolute meerderheid in het parlement. Ze sturen aan op het dwarsbomen van het sociaal beleid van de linkse regering.

In deze nieuwe context krijgen de beleidskeuzes van fos een extra dimensie. Toegang tot kwaliteitsvolle generische medicijnen en participatie van de sociale organisaties in het uittekenen van het beleid, zijn speerpunten waar wij allen samen voor willen werken om de levensomstandigheden van de zwakkere medeburger te verbeteren.

Rechtse pers
Denderende ovaties kreeg Funes nogmaals toen hij, na een uitputtende eerste werkdag als president, om 19u30 in het stadion verscheen, zich de presidentiële sjerp liet omhangen door FMLN-voorzitter Medardo, en hiermee duidelijk erkende dat hij de presidentsfunctie bekleedt dankzij FMLN.

De rechtse pers probeert te laten uitschijnen dat er een breuk zou zijn tussen Mauricio Funes en het FMLN. Niets is echter minder waar. De nieuwe ministers en staatssecretarissen komen zowel uit FMLN-rangen als uit de civiele maatschappij. De minister van volksgezondheid wordt María Rodíguez, die de eerste vrouwelijke rector was van de Nationale Universiteit van San Salvador. Dat de ministeries van onderwijs en gezondheidszorg aan de vicepresident worden gekoppeld, wijst op het belang dat deze regering aan deze sectoren hecht.

Inspirerend
Bij de viering waren heel wat buitenlandse delegaties aanwezig: o.a. een afvaardiging van Venezuela; Daniel Ortega uit Nicaragua, samen met zijn eega Rosario Murillo. Correa, de pas herkozen president van Ecuador, kreeg een luid applaus toen hij bij zijn inkomen al direct meezong \”De pie cantar…\” en een nog groter applaus kregen Lazo en de Cubaase delegatie. De viering werd opgeluisterd door cantautores uit heel Latijns-Amerika, van het kaliber van Vicente Feleu, en eigen Salvadoraanse strijdzangers als Cutumay Camones. Meermaals werden in de verschillende interventies zij herdacht, die het beste van zichzelf – tot hun leven toe – offerden in de strijd, want deze viering was tegelijk ook een eerbetoon aan hen. Kortom, het deed deugd om hier aanwezig te mogen zijn en het inspireert voor het werk. Want de uitdagingen zijn torenhoog en de nood tot solidaire bijdrage evenzo.

“Vandaag ben ik blij en fier om Salvadoraan te zijn, fier om wat we vandaag hebben bereikt, met dank aan allen die hiertoe hebben bijgedragen. Ik roep iedereen op om in dezelfde geest de nieuwe uitdagingen aan te gaan.”
Meer info: FMLN
Meer info: Diario CoLatino