Vrouwen zetten eisen in de verf

De Internationale Vrouwendag is niet zo maar een dag. In heel wat landen wordt deze gelegenheid aangegrepen door georganiseerde vrouwen om hun eisen in de verf te zetten. Zo ook in Peru.

CategorieGender

De vrouwen uit de agro-industrie werken op het platteland, maar aan hetzelfde ritme en onder dezelfde druk als fabrieksarbeiders staan. Dit zijn vrouwen die elke dag keihard moeten werken om groeten en fruit te telen die niet voor hen bedoeld zijn, maar in onze supermarkten terecht komen. De agro-industrie is een sector waarin er niet alleen heel hard moet gewerkt worden, maar waar de arbeidsomstandigheden vaak heel slecht zijn, omwille van het gebruik van chemische producten, gebrek aan aangepaste werkkledij, blootstelling aan alle soorten weersomstandigheden, …

Onze partner CGTPA (Algemene Confederatie van Arbeiders in de Agro-industrie in Peru) weet er alles van. CGTP zetelt in ruimere samenwerkingsverbanden om hun eisen nog meer kracht bij te zetten. Een van die organisaties is de zogenaamde Alliantie voor de Verdediging van de Arbeidsrechten in de Agro-Industrie. Deze alliantie hield op 8 maart (de Internationale Vrouwendag) een grote optocht in de Peruaanse hoofdstad.

Tijdens de betoging werden de alom bekende eisen nogmaals in de kijker gezet: de erkenning van zwangerschapsverlof, het verbod op ontslag van zwangere vrouwen, het beëindigen van de uitbuiting van vrouwelijke arbeidsters. Bovendien werd opgeroepen om de arbeidsrechten die bij wet reeds goedgekeurd zijn ook effectief toe te passen. Er werden ook kleine theaterstukken opgevoerd – die niet geapprecieerd werden door de lokale politie. Tenslotte zijn de landarbeidersvrouwen naar het Peruaans parlement getrokken en hebben daar hun eisenbundel overhandigd aan de voorzitter van het parlement.