Vrouwen zetten zich in voor gezondheid

Verslag van het FMC-congres

Goede gezondheidsvoorlichting kan mensenlevens redden. Daarom ziet fos-partner FMC (Federatie van Cubaanse Vrouwen) die voorlichting, onder meer rond borstkanker, als een van haar kerntaken.

LocatieCuba
CategorieGender

Massale deelname
Op 7 en 8 maart hield fos-partner FMC (Federatie van Cubaanse Vrouwen) zijn achtste congres sinds haar oprichting in 1959, kort na de revolutie. Een congres dat, niet toevallig op de internationale dag van de vrouw, met extra plechtigheid, wegens 50 jaar FMC en 50 jaar revolutie, werd afgesloten. Aan het congres namen meer dan 900 afgevaardigden deel, afkomstig uit alle gemeenten van het land.

Voorlichting als kerntaak
In de openbare debatten onderschreef Mercedes López, lid van het nationale secretariaat van de communistische partij, het belang van een goede opleiding voor de sociale werkers van FMC. Het is niet voldoende om goede intenties te hebben. Om op een efficiënte manier aan gezondheidsvoorlichting te doen is het in de eerste plaats nodig goed voorbereid te zijn. Haar educatieve rol verzorgt de federatie via haar 180 oriëntatiecentra voor de vrouw en de familie. Elke gemeente telt minstens een centrum. Op het platteland kan FMC rekenen op haar gezondheidsbrigades bestaande uit vrijwillige promotoren.

Borstkankerpreventie
Dat goede gezondheidsvoorlichting mensenlevens kan redden, blijkt duidelijk in het geval van borstkanker. De toename van borstkanker en de laattijdige detectie ervan is immers een prangend probleem voor de Cubaanse vrouw. Momenteel is borstkanker in Cuba de tweede doodsoorzaak onder de vrouwelijke bevolking, na hartziekten. FMC steunt sinds de jaren ’90 de nationale preventiecampagne tegen borstkanker van het Cubaanse ministerie van gezondheid. Ondanks de behaalde successen is het duidelijk dat er nog problemen zijn. Gedurende de “speciale periode” na het wegvallen van het communistische blok in Europa en mede door de economische blokkade vanwege de Verenigde Staten, daalde de beschikbare uitrusting voor de detectie van borstkanker drastisch in Cuba. Bovendien kampt het ministerie met een chronisch gebrek aan didactisch materiaal om de bevolking, vrouwen en mannen, te sensibiliseren.

Maar de problemen zijn niet enkel van materiële aard. Op menselijk vlak zijn er eveneens gebreken. Enerzijds besteden de huisdokters niet voldoende aandacht aan het preventieve borstkankeronderzoek tijdens de jaarlijkse routineraadplegingen. Ook beschikken ze niet over een standaard registratiemethode, wat de opvolging en inschatting van de ziekte bemoeilijkt. Anderzijds schatten de meeste vrouwen het risico op borstkanker nog steeds te laag in bij gebrek aan voldoende voorlichting.

Versterking van de voorlichting
fos helpt de federatie in drie provincies bij het verbeteren van de voorlichting over borstkanker. De actie bestaat uit drie luiken: het gezondheidspersoneel bewust maken van de ernst van de problematiek en van de noodzaak aan een degelijke opvolging; het aanmaken en verspreiden van voorlichtingsmateriaal met speciale aandacht voor slechthorende vrouwen en laaggeschoolde vrouwen; en het opleiden van nieuwe, gespecialiseerde promotoren.

Begeleiding
De laattijdige detectie van borstkanker brengt met zich mee dat de patiënten meestal zware chirurgische ingrepen en bestrijdingstherapieën moeten ondergaan. De gevolgen op het psychologische, relationele en sociale vlak zijn dikwijls heel nefast. Om hen op te vangen creëert en begeleidt FMC, met de hulp van fos, groepen van vrouwen die aan borstkanker lijden of de ziekte hebben overleefd. Het succes van deze groepen is onverwacht: na 3 maanden zijn 21 groepen opgericht in de 7 gemeenten die bij het project betrokken zijn. Bovendien zijn er 6 groepen opgestart in gemeenten die niet in het project zijn opgenomen.

Aanmoediging
José Ramón Machado, Eerste Vicepresident van de Staats- en Ministerraad, richtte het woord tot het Congres. Hij stelde dat het gemeenschapswerk aan de basis de hoofdtaak moet blijven van FMC. De aanpak moet gedifferentieerd en persoonlijk zijn en ruimte scheppen voor het debat en de analyse van de bezorgdheden van de vrouw, ook op het vlak van gezondheid.