Waardig werk voor huispersoneel

België moet het goede voorbeeld geven!

ABVV, Algemene Centrale-ABVV, ACLVB, ACV, ACV-Voeding en Diensten, fos-socialistische solidariteit en Wereldsolidariteit vragen aan de Belgische regering om werk te maken van een spoedige ratificatie van Conventie 189 voor Waardig Werk voor Huispersoneel.

CategorieNieuws

Wereldwijd werken meer dan honderd miljoen mensen als
huispersoneel. Zij koken, maken schoon, zorgen voor kinderen en ouderen. Het overgrote deel van hen zijn vrouwen (82%), vaak gaat het ook over migranten en kinderen. Nog al te vaak worden zij niet beschouwd als echte werknemers en laten hun arbeidsomstandigheden te wensen over.

Op 16 juni 2011 keurde de Internationale Arbeidsorganisatie echter de Conventie Waardig Werk voor Huispersoneel goed, met de bijhorende aanbeveling. Een breed geratificeerde IAO-conventie zou voor deze enorme groep werknemers wereldwijd een zeer belangrijke sociale doorbraak zijn. Conventie 189 voorziet immers in het recht op een minimumloon (in landen waar dit bestaat); een maandelijkse betaling van dit loon; toegang tot sociale zekerheid (ook bij zwangerschap);een vrije dag per week; afspraken rond arbeidstijd en het recht om zich te verenigen in een vakbond.

Ondertussen hebben landen zoals Uruguay, de Filippijnen, Mauritius, Nicaragua en Bolivia de conventie al geratificeerd. Zij kan van kracht gaan en is ook afdwingbaar in deze landen. Een brede ratificatie van Conventie 189 zou voor miljoenen mensen een volwaardige erkenning als werkneemster en werknemer mét rechten betekenen. Om regeringen aan te zetten tot ratificatie voert het Internationaal Vakverbond IVV samen met zijn partners wereldwijd actie op 12 december 2012.

Tot nog toe ratificeerde geen enkel Europees land de Conventie. In het Belgisch regeerakkoord van 1 december 2011 werd de ratificatie wel opgenomen.

ABVV, ABVV Algemene Centrale, ACLVB, ACV, ACV-Voeding en Diensten, fos-socialistische solidariteit en Wereldsolidariteit vragen dat België nu ook leiderschap toont en een politiek signaal geeft aan andere landen. De organisaties zijn van mening dat alle elementen op tafel liggen om de conventie spoedig te ratificeren. Zij moet zo snel mogelijk behandeld worden door de ministerraad en samen met een positieve aanbeveling worden voorgesteld aan het parlement.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

– Machteld Dhondt (fos – socialistische solidariteit): 0474 96 40 90
– Ann De Jonghe (Wereldsolidariteit): 0485 40 85 80
– Mathieu Verjans (ACV): 0473 999 605
– Jean-François Macours (ABVV): 02 506 82 55
– Pia Stalpaert (ACV Voeding en Diensten): 0475 61 90 70
– Vera dos Santos Costa (ACLVB): 0475 40 85 80
– Werner Van Heetvelde (Algemene Centrale-ABVV): 0476 40 85 45