20151007-fos-nationalebetoging-13
De strijd is wereldwijd! Daarom slaat FOS ook in België hard op tafel.beeld:

Waarom FOS deelneemt aan de nationale betoging op 23 mei

Vandaag, 23 mei betogen de Belgische vakbonden in Brussel, ze voeren actie tegen het beleid van de regering. ABVV, ACV en ACLVB zijn ooit ontstaan als antwoord op mensonwaardige omstandigheden: als antwoord op een systeem waarbij de relatie tussen werkgever en -nemer niet in verhouding stond. Werkdagen van 14 uur, hongerlonen, willekeur en uitbuiting waren dagelijkse kost. Na een jarenlange strijd slaagden ze er in om een minimumloon, vakantiedagen en nog zo veel meer te bekomen. Zij zijn dan ook bij uitstek de eerste organisatie om, wanneer er aan deze rechten gefnuikt wordt, op de eerste rij te gaan staan.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

En gelukkig maar! FOS werkt al een tientallen jaren in landen waar “onze rechten” niet zo vanzelfsprekend zijn: landen waar er bijna geen jobs met vaste contracten bestaan, waar onderaanneming het sleutelwoord is, vakantie of pensioen een loos begrip en de gezondheidszorg ver gecommercialiseerd waardoor een goede gezondheid een handvol geld kost. De onzekerheid, uitbuiting en misbruik dat dat met zich meebrengt is schrijnend en vooral mensonwaardig. Maar de lokale bevolking laat het daar niet bij en verenigt, vormt, onderhandelt en laat van zich horen door op straat te komen voor betere werk- en leefomstandigheden. Zodat ook zij krijgen waar ze recht op hebben.

Net die rechten wil de huidige Belgische regering ondermijnen; ver doorgedreven besparingen op de gezondheidszorg en werkloosheidsuitkeringen, afschaffen van de 38-uren werkweek, bevriezen van de indexsprong enzovoort. Zo ondermijnen ze ons systeem van sociale bescherming dat er net voor zorgt dat wij bespaard blijven van willekeur en machtsmisbruik door werkgevers, dat we bestand zijn tegen een tegenvaller zoals bijvoorbeeld een ontslag. Net zoals onze partnerorganisaties laat FOS het daar dan ook niet bij en verenigt zich vandaag samen met de vakbonden, de vakbondsleden, het middenveld, de jongeren, de werklozen. Voor een alternatief overheidsbeleid dat wel investeert in sociale bescherming, duurzame jobs en gezondheidszorg. Voor een alternatief overheidsbeleid met oog voor mensen.