Onderdeel van
Nicaragua
Arbeids­rechten Ga naar dossier
dsc_0440
Leden van huishoudwerkersvakbond SADSAWU komen op straat in Zuid-Afrika om hun rechten op te eisen.

Waarom Zuid-Afrikaanse huishoudwerkers op tafel kloppen

Huishoudvakbond SADSAWU in actie voor minimumloon

Zuid-Afrikaanse huishoudwerkers zijn het beu. Lage lonen, lange dagen, nooit een dag vrijaf, moeten werken zonder contract en bijgevolg geen bescherming en geen recht op sociale zekerheid. Maar ze hebben er vooral genoeg van om telkens weer op de tweede plaats te moeten komen. Nu opnieuw in de discussie rond het nationale minimumloon.

‘Nationaal’ minimumloon

Waarom moeten huishoudwerkers altijd weer op de tweede plaats komen?

Myrtle Witbooi, voorzitster van FOS-partner SADSAWU

In Zuid-Afrika woedt de discussie over het invoeren van een nationaal minimumloon. Vakbonden, werkgevers en overheid hebben een compromis bereikt om elke werknemer, ongeacht de sector waar hij werkt, minstens 3500 Rand per maand te garanderen. Omgerekend is dat dat zo’n 235 euro. Dat is nog steeds ver weg van een ‘waardig loon’ dat volgens vakbonden minstens 8500 Rand zou moeten bedragen, maar het is een begin.

Toch worden er voor twee sectoren een uitzondering gemaakt: voor landarbeiders en voor huishoudwerkers. Hun minimumloon zou slechts 75% van het nationaal minimumloon bedragen. Meer dan anderhalf miljoen arbeiders zouden zo al uitgesloten worden van het ‘nationale’ minimumloon.

Myrtle Witbooi, voorzitster van FOS-partner SADSAWU, de vakbond van huishoudwerkers, reageert furieus: “Waarom moeten huishoudwerkers altijd weer op de tweede plaats komen? Waarom zouden wij minder moeten krijgen dan gelijk welke andere arbeider in dit land? En is er ons iemand ooit komen vragen wat wij daarvan denken? Genoeg is genoeg, wij eisen onze rechten op. Huishoudwerkers moeten recht krijgen op hetzelfde bedrag.”

Verzet

De woede komt van onderuit. De vakbond richtte drie nieuwe afdelingen op in provincies waar ze nog geen voet aan de grond had. De opkomst was massaal, huishoudwerkers pikken het niet langer. Op een nationale bijeenkomst van SADSAWU werd beslist om volgend jaar een strijdpunt te maken van dit thema. Zuid-Afrika mag zich warm maken voor een stevige actiegolf van de huishoudsector in 2017. Op een bijeenkomst van FOS-partners bleek er ook interesse uit de landbouwsector om zich hierbij aan te sluiten. Samen sterk!

n-20140319-brussel-fos-startdag-campagne-deel-1-hr-24
Myrtle Witbooi, voorzitster SADSAWU was in 2014 op bezoek in België om de strijd van de Zuid-Afrikaanse huishoudwerkers te bepleiten.

Drogreden

Men schermt altijd met het argument van jobverlies als wij looneisen stellen,” vervolgt Myrtle. “Maar dat houdt geen steek. Sinds 1994 slagen we erin om de sectorale minimumlonen op te trekken en vandaag werken nog evenveel mensen als huishoudsters als twintig jaar geleden. Het is een drogreden.”

SADSAWU moet ook intern hard op tafel kloppen, want koepelvakbond COSATU, die de onderhandelingen voerde, heeft SADSAWU nooit betrokken. En andere centrales waren meer dan bereid om het akkoord te ondertekenen, de huishoudwerkers en landarbeiders zijn toch hun sector niet. Myrtle: “Wat blijft er dan nog over van de slogan ‘an injury to one is an injury to all’? Het wordt tijd dat de vakbond het opneemt voor de meest kwetsbare arbeiders in dit land. En dan spreek ik nog niet over alle informele arbeiders die helemaal over het hoofd gezien worden”.

FOS steunt de strijd

FOS steunt de strijd van onze vakbondspartners in de huishoud- en landbouwsector in Zuid-Afrika. Met de steun van de Algemene Centrale van het ABVV en FNV Nederland zal de stem van SADSAWU luid te horen zijn in 2017. Wordt vervolgd…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!