Wanneer trekt onze regering de kaart van Palestina?

November = Actiemaand

Op 29 november 2006, de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse volk, zal het Actieplatform Palestina de regering de resultaten van de campagne “Wanneer trekt onze regering de kaart van Palestina?” overhandigen.

CategorieNieuws

29 NOVEMBER 2006 : INTERNATIONALE DAG VAN SOLIDARITEIT MET HET PALESTIJNSE VOLK
– 39 jaar Israëlische bezetting;
– 362 km muur voltooid, 88 km muur in aanleg, totaal geplande lengte: 703 km.
– Jeruzalem helemaal omcirkeld door joodse nederzettingen.
– 449 Palestijnen door het Israëlisch leger gedood, 7 Israëli’s gedood in de Westelijke Jordaanoever in de eerste negen maanden van 2006.
– De internationale gemeenschap schort de financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit op; 125.000 Palestijnse ambtenaren gedurende 9 maanden niet uitbetaald.
– 70 % van de Palestijnse bevolking leeft in armoede.

NOVEMBER = ACTIEMAAND ! DOE MEE !

Toen het Actieplatform Palestina in maart ’06 de campagne “Wanneer trekt de Belgische regering de kaart van Palestina” lanceerde, wisten we niet dat 2006 voor de Palestijnse en Libanese bevolking zo dramatisch zou verlopen. Internationale solidariteit met het Palestijnse volk is meer dan ooit nodig.
Daarom nodigen we u uit om in de loop van november met deze campagne actief aan de slag te gaan.

Stuur een elektronische briefkaart naar minister van Buitenlandse Zaken, De Gucht:
Meer informatie over de acties in november vind je op de activiteitenkalender van het APP:

WANNEER TREKT ONZE REGERING DE KAART VAN PALESTINA?

Het APP heeft het afgelopen jaar de Belgische politiek tav het Midden Oosten op de voet gevolgd en haar bevindingen neergeschreven in een memorandum. Op de symbolische dag van 29 november ’06, zal het Actieplatform Palestina eerste minister Verhofstadt en minister De Gucht wijzen op de nefaste gevolgen van de huidige politiek van de internationale gemeenschap, met inbegrip van België.

In plaats van het resultaat van de democratische verkiezingen in de Palestijnse gebieden te respecteren, heeft Israël gekozen voor de frontale aanval. De internationale gemeenschap, onder leiding van de Verenigde Staten, dekken Israël af, want in hun ogen is Hamas het grote probleem, niet de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. De Europese Unie toonde zich te zwak om een alternatief te bieden.

Waarom kiest ook de internationale gemeenschap voor dezelfde confrontatie-politiek, terwijl vanuit Palestijnse hoek, óók van de Hamas ministers, meermaals signalen waren gekomen dat men bereid is om tot een onderhandelde oplossing? Waarom niet een politiek gevolgd die Hamas aanmoedigt tot dialoog? Hieruit blijkt dat Europa met twee maten en gewichten blijft meten. Terwijl de Palestijnse Autoriteit, geleid door Hamas, wordt gestraft met een financiële drooglegging, komt Israël er met enkele diplomatieke berispingen vanaf. Verder wil Europa niet gaan, zogezegd om haar unieke bemiddelende positie niet te riskeren. De feiten tonen aan dat deze politiek gefaald heeft. De Israëlische bezetting en de bantustanisering van de Palestijnse gebieden heeft het vredesproces begraven, niet de Palestijnse onwil om te onderhandelen.

Het Actieplatform Palestina zal bij de Belgische regering aandringen op een actievere houding van de Belgische regering : zolang de Israëlische regering het internationale recht niet respecteert, eisen we bij wijze van politiek signaal de opschorting van het Associatie-akkoord tussen de EU en Israël.
Meer info: Briefkaart aan Min. De Gucht
Meer info: Activiteitenkalender Palestina