Wat verwachten gezondheidsorganisaties van de nieuwe Ortega-regering?

In Nicaragua ondersteunt fos al jaren organisaties die gezondheidszorg toegankelijk(er) maken door solidaire mutualiteiten op te richten. Een van deze partners is AMUN en na de verkiezingsoverwinning van de sandinisten vroegen we enkele medewerkers om een reactie.

LocatieNicaragua
CategorieNieuws

Een engagement tegenover de zwakke bevolkingsgroepen!

Julio López Vivas, coördinator: “Als basisorganisatie met sympathie voor het FSLN hebben we heel het verkiezingsproces meegemaakt. De verkiezingen zijn heel vreedzaam verlopen; in mijn gemeente was er geen geweld, en verder bleef het beperkt tot enkele geïsoleerde provocaties. De algemene verwachting was dat het FSLN zou winnen en het werd inderdaad een overweldigende overwinning. De erkenning door de Organisatie van Amerikaanse Staten – OEA is een bewijs voor het rechtmatig verloop van deze verkiezingen.”

Heydi Cárcamo, vormingsverantwoordelijke: “Los van de persoonlijke politieke overtuiging die ieder heeft, is het belangrijk om een open kijk te behouden. De verkiezing van de regering Ortega is belangrijk omwille van de continuïteit voor de opgestarte sociale programma’s. Deze regering heeft een pact met de bevolking gesloten, en voornamelijk met de zwakke groepen. Dat is een groot verschil met de vorige liberale regeringen. Daarom koestert vooral de landelijke bevolking de grote verwachting dat men blijft werk maken van een betere voedselzekerheid, huisvesting, gezondheidszorg, enz. Men verwacht dat de regering de belastingsinkomsten meer richting gezondheidszorg en onderwijs zal heroriënteren.”

Een goede samenwerking met het Ministerie van Gezondheid!

Julio López Vivas: “De voorbije jaren hebben we vanuit onze mutua-werking al een belangrijke openheid ondervonden vanwege de lokale autoriteiten en het ministerie van gezondheid. Dat creëert kansen om onze mutuas af te stemmen op de gezondheidscentra. Die werken nu ook meer dan vroeger met een familie- en gemeenschapsgerichte visie. Een voorbeeld van samenwerking: de mutuas stellen hun gemeenschapsstructuur ter beschikking, en het gezondheidscentrum zijn promotoren. Trouwens, de mutuas hebben maar beperkte middelen, en dan is samenwerking meer dan aangewezen.”

Heydi Cárcamo: “De sterkte van de Mutua, en daarin zijn we complementair met de overheid, ligt erin dat wij dicht bij de bevolking staan en de afstand tussen de gezondheidsdiensten en de mensen kunnen overbruggen. Wij moeten erover waken dat de overheid zijn engagement naar de bevolking nakomt.”

Julio López Vivas: “Wij hopen dan ook dat we de samenwerking kunnen verder zetten en versterken. We hebben al een wettelijke erkenning van de mutuas verkregen, maar dat vertaalt zich nog niet in een echte institutionele erkenning of steun. Onze samenwerking met de gezondheidsposten is nu nog ad hoc, maar we rekenen op een betere structurele inschakeling in de familie- en gemeenschapsgezondheidszorg. Ook rekenen we op de oprichting van een nationaal instituut voor de mutualiteiten en financiële steun voor onze werking. Deze voorstellen zaten aanvankelijk in het wetsvoorstel op de mutualiteiten, maar werden er later uitgehaald.”

Afstemming met het nationale Sociale Zekerheidsysteem!

Heydi Cárcamo: “Wat de relatie met het Instituut voor Sociale Zekerheid – INSS betreft, hebben we nog veel werk voor de boeg. In de loop van 2012 staat de herziening van het systeem op de politieke agenda. Onder de werkende bevolking (bedoeld zijn de 30% werknemers in loonverband die een bijdrage betalen, nvdr) heerst een grote onrust. Als mutuas zullen we de voorstellen van INSS bestuderen. Als het parlement de aanbevelingen van de Wereldbank volgt, zal dat zware gevolgen hebben. Hun recept luidt ‘snoeien in de dienstverlening’. In dat geval zullen we geen andere keuze hebben dan de bevolking te mobiliseren tegen deze hervormingen.”

Meer kansen voor vrouwen en jongeren!

Heydi Cárcamo: “We verwachten ook meer aandacht voor vrouwen en jongeren, zeker bij het ministerie van gezondheid. Programma’s voor seksuele en reproductieve gezondheid kunnen de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren, niet alleen van de vrouwen, maar van de hele bevolking. Vrouwen en jongeren moeten meer betrokken worden bij gezondheidspreventie en opvoeding. De mutuas moeten zich hierbij aansluiten en nog meer inzetten op preventiecampagnes.”

Internationale samenwerking!

Julio López: “Nu de OEA de verkiezingsuitslag heeft erkend, denk ik dat de weg is geëffend voor internationale samenwerking met landen als Brazilië, Japan, Chili, naast de bestaande banden met Venezuela. Dat zal de regering in staat stellen om meer middelen te investeren in het creëren van meer werk, met als gevolg een verbetering van de levenskwaliteit op het vlak ban gezondheid, voeding, enz. Nicaragua heeft de voorbije jaren een stabiel economisch klimaat weten te creëren. Nu de verkiezingskoorts ook achter de rug is, mogen we erop rekenen dat zowel het nationale als internationale kapitaal in het land zullen investeren, werk zullen bieden en de productiviteit doen stijgen, zodat het land de nodige structurele ontwikkeling kan doormaken.”
Meer info: Wat verwachten de vakbonden van Ortega?