Wat zeggen de polls in … de bezette Palestijnse gebieden en Israël

Hoe reageert de bevolking op de economische boycot van het Westen tegenover de democratisch verkozen Hamas regering? Wijzen zij Hamas aan als schuldige voor de crisis?

CategorieNieuws

In een interview geeft Khalil Shikaki(foto), directeur van het Palestijns Centrum voor Beleid en Opinie Onderzoek (Palestinian Center for Policy and Survey Research) te Ramallah (West-Bank), zijn bevindingen, uit recente onderzoeken, over wat er leeft binnen de Palestijnse publieke opinie.

De laatste weken is er sprake van de vorming van een regering van nationale eenheid tussen Hamas en Fatah (de partij van de president Mahmoud Abbas). Abbas kreeg hier een aantal toegevingen los van Hamas, onder andere verklaarde de eerste minister, Ismail Haniyeh, om de akkoorden die gesloten waren tussen de PLO en Israël te respecteren (nvdr wat impliciet natuurlijk een soort erkenning van Israël is). Dit bericht konden we ook lezen in Haaretz.

Ten tweede wil Hamas ook aansluiting zoeken bij het Arabisch vredesvoorstel uit 2002, die ervan uitgaat dat er overéénkomst is indien alle land bezet sinds 1967 door Israël ontruimd wordt, wat trouwens een VN resolutie is. Nadien werden andere interpretaties gegeven aan de tekst door Hamas en bijstellingen gevraagd en verwijzen ze liever naar het document opgesteld door gevangen leiders van Fatah en Hamas, dat ook andere punten bevat dan enkel het Arabisch initiatief.

Tergelijkertijd was de minister van buitenlandse zaken van Israël, toen het bericht over het aanvaarden van Hamas van het Arabisch vredesvoorstel verscheen, prompt naar de VS gereisd om te gaan lobbyen tegen dit voortstel, omdat het de \”roadmap\” zou tegen werken, die nota bene nooit door Israël is geïmplementeerd geweest. Vervolgens zette ze haar reis verder naar 20 andere landen om de \”roadmap nieuw leven in te blazen\”. De roadmap voorziet onder andere in een bevriezing van alle bouw van nederzettingen, terwijl de bouwplannen onverstoord verder gaan om honderden nieuwe woningen te bouwen op bezet gebied.

Shikaki acht een echte \”eenheidregering\” niet mogelijk, eventueel kan men een regering krijgen waar Hamas andere figuren, dan de huidige leiding, laat plaats nemen naast Fatah.

Over een expliciete erkenning van Israël door Hamas is er geen akkoord met Fatah. Abbas heeft verklaart dat alle onderhandelingen over een eenheidsregering worden gestopt zolang Hamas Israël niet formeel wil erkennen. Een Palesteinse bron zegt dat Abbas onder druk gezet werd door de Amerikanen. In ieder geval is 2/3 van de Palestijnen in de bezette gebieden geen voorstander van een onvoorwaardelijke erkenning van Israël.

Voor de Israëlische vredesactivist Uri Avnery is , het niet-willen erkennen van Israël, eveneens een religieus probleem voor Hamas, omdat de Islam, Palestina beschouwt als een (Waqf), een islamistisch wingebied. Juist zoals sommige fundamentalistische joodse groeperingen geloven, dat God hun het land gegeven heeft en dat het weggeven van de \”Bezette Gebieden\” een morele zonde zou zijn. Hamas heeft echter een diplomatieke uitweg, die ze trouwens reeds hebben voorgesteld (zie bijvoorbeeld al manar). Namelijk een \”Hutna\”: een wapenstilstand, die mogelijk jaren en zelfs eeuwen kan duren met Israël.

Shikaki meent dat de bevolking zeer kritisch staat t.o.v. Hamas wat betreft de \”orde en recht\” en het niet uitbetalen van de salarissen van de ambtenaren (nvdr ten gevolge van het opdrogen van Amerikaanse en Europese hulp en het achterhouden van douanerechten door Israël) maar dit vertaalt zich niet in een electoraal verlies voor Hamas indien er nieuwe verkiezingen zouden worden gehouden. Hamas heeft nog ongeveer de steun die bij de verkiezingen had (ongeveer 44 procent van de stemmen). Zelfs al zien we de populariteit van Hamas een beetje afbrokkelen, dit verlies komt Fatah niet ten goede.

Wat betreft het \”erkennen van Israël\” en \”de twee staten oplossing\”, staat de publieke opinie tussen Fatah en Hamas. Twee derde van de publieke opinie staat achter Hamas om Israël niet onconditioneel te erkennen, maar indien een \”Palestijnse staat naast Israël zou kunnen ontstaan\” dan zou meer dan 75 procent niet alleen Israël willen erkennen maar tevens een verzoening tussen de volkeren willen nastreven. Twee derde van de Palestijnen, in de bezette gebieden (nvdr niet noodzakelijk de miljoenen Palestijnse vluchtelingen die verspreid leven over de wereld) wil zelfs het permanent joodse karakter van de staat Israêl erkennen.

Tegelijkertijd werd er in Israël door het Harry S. Truman Research Instituut voor de Vooruitgang van Vrede in de Hebreewse Universiteit van Jerusalem. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de Israëlis voor onderhandelingen is met Hamas. Meer dan 75 procent van zowel de Israelis en Palestijnen zijn voorstander van een onderhandelde oplossing. Enkele maanden terug was dit niet het geval voor de Israëlis.

De populariteit van Abbas de huidige president is er sterk op achteruitgegaan bij de laatste verkiezingen haalde de man nog meer dan 62 procent van de stemmen nu zou dit nog 30 procent zijn. Toch blijkt hij nog steeds de meest populaire kandidaat te zijn, uit een groepje waar onder andere ook Marwan Barghouti (13 procent van de stemmen) in zat, enkele Hamas politici en onafhankelijke kandidaten.

Hoewel een overgrote meerderheid van de Palestijnen hoopt dat de onderhandelingen tussen Abbas en Olmert tot een akkoord zullen leiden, geloven de meeste dat het geweld zal blijven duren en er geen onderhandelingen zullen plaatsvinden.

Bronnen :
www.reliefweb.int
www.haaretz.com/hasen/spages/765072.html
news.bbc.co.uk
www.npr.org
www.ynetnews.com
zope.gush-shalom.org/home/en/
Meer info: Middenoosten.blogspot.com