Werelddag voor Waardig Werk

Geef huishoudpersoneel EINDELIJK gelijke rechten!

Vandaag voerden werknemersorganisaties en hun bondgenoten wereldwijd actie voor waardig werk. In België namen de drie grote vakbonden het voortouw samen met ngo’s als 11.11.11, fos-socialisitsche solidariteit, Wereldsolidariteit en Oxfam. De aanwezigheid van Leddy Mozombite, vakbondsleidster én huishoudwerkster uit Peru, legde extra gewicht in de schaal.

LocatieBelgië

Onze boodschap voor de Indische ambassade en het Belgisch Ministerie voor Arbeid: geef huishoudwerk(st)ers zo snel mogelijk dezelfde rechten krijgen als alle andere werknemers! Een eerste stap is al gezet in juni, toen huishoudarbeidsters en vakbonden binnen de Internationale Arbeidsorganisatie een conventie 189 onderhandelden. Die belooft huishoudwerk(st)ers gelijke rechten. Nu moeten alle landen deze conventie ratificeren en in hun eigen wetten gieten. Ook België, ook India.

Onze eis werd kracht bijgezet door Leddy Mozombite, algemeen secretaris van de Peruaanse huishoudwerkstervakbond Sinttrahol, partner van fos: “Deze conventie betekent een mijlpaal voor ons, huishoudarbeidsters, die al decennia strijden voor erkenning” aldus Leddy. “Hierdoor treden wij uit het donker en krijgen wij zichtbaarheid en erkenning. We krijgen rechten zoals om het even welke werknemer, met sociale zekerheid, met een contract, en al wat erbij komt kijken.” Tot op vandaag wordt wat huishoudwerk(st)ers doen, vaak niet als werk gezien. Nochtans is het dankzij hen dat mensen uit werken kunnen gaan. Een dag zonder huishoudwerk(st)ers is een dag zonder economie: dat is een stelling die voor heel wat landen opgaat.

Bij de Indische ambassade kregen we alvast gehoor: men gaat het voorstel tot ratificatie voorleggen aan de Indische regering. In India werken miljoenen huishoudwerk(st)ers die hierdoor uitzicht op waardig werk krijgen. Maar ook onze eigen overheden kunnen heel wat doen. De kabinetschef van Minister van Arbeid Milquet beloofde onze delegatie dat de ratificatie snel bij het parlement kan liggen. Maar ook bij Belgische diplomaten in het buitenland ligt er een verantwoordelijkheid ten aanzien van hun huispersoneel. Een commissie ‘goede diensten’ om te bemiddelen tijdens conflicten, zou hier op zijn plaats zijn, aldus de vertegenwoordiger van de minister.

Daarmee is het werk nog maar net begonnen, volgens Leddy Mozombite. Haar oproep naar het Belgische publiek: “Het is heel simpel. Overal ter wereld worden huishoudwerksters uitgebuit, de problemen zijn overal dezelfde. Ook Europa is het paradijs niet. Zorg dat iedereen deze conventie kent, dat iedereen onze rechten kent! Je kan natuurlijk mij overal ter wereld het gaan laten uitleggen, maar doe het ook en vooral zelf!”