Werken aan voedselzekerheid in Mozambique

Begin 2013 werd het vorige voedselzekerheidsprogramma van fos en partner UPCT (Boerenunie van de Provincie Tete) afgesloten. Dit najaar starten we alweer met een nieuw vijfjarig programma waarbij we inzetten op het verbeteren van de voedselzekerheid van Mozambikaanse landarbeiders, kleine boeren en hun families. Het programma zal uitgevoerd worden in zes districten in de provincie Gaza, in Mozambique. fos zal hiervoor samenwerken met vier andere donoren, waaronder drie VN-instellingen en een andere Belgische ngo, DISOP. Alle donoren gaan aan de slag vertrekkende vanuit hun eigen expertise, maar met een gemeenschappelijk doelstelling, namelijk het verbeteren van de voedselzekerheid en de bestaansmiddelen van kwetsbare bevolkingsgroepen in Gaza. fos zal zich concentreren op het verbeteren van de capaciteiten van twee partnerorganisaties: UNAC – de nationale boerenunie – en SINTAF – de vakbond van de landarbeiders.

CategorieNieuws

Wat zorgt ervoor dat 34% van de bevolking in de provincie Gaza ondervoed is?

– De druk op de natuurlijke hulpbronnen en op het klimaat neemt toe.
– De inflatie stijgt en de lonen van landarbeiders stagneren waardoor ze met hun verdiende geld steeds minder voedsel kunnen kopen.
– Kleine boeren halen minder inkomsten uit hun voedselproductie door dumping van goedkopere landbouwproducten uit Zuid-Afrika op de Mozambikaanse markt.
– Door toenemende arbeidsmigratie naar Zuid-Afrika moeten veel gezinnen in hun levensonderhoud voorzien zonder inbreng van het gezinshoofd.
– Grote bedrijven slokken meer en meer landbouwgrond op, waardoor het land- en veebezit van kleine boeren bedreigd wordt.
– Een tekort aan voedsel en een ongezond voedingspatroon zorgen voor gezondheidsproblemen. Een slechte gezondheid maakt het moeilijker om zelf voedsel te produceren, wat dan weer een gebrek aan gezond voedsel in de hand werkt. Mensen bevinden zich kortom in een vicieuze cirkel.

Voedselonzekerheid kent dus verschillende oorzaken die op elkaar inwerken en niet enkel door een tekort aan beschikbaar voedsel veroorzaakt worden, maar evenzeer door een gebrek aan toegang tot voedsel, land of een inkomen om voedsel mee te kopen. Vrouwen zijn bovendien vaak de eerste slachtoffers in geval van voedseltekort, omdat zij vaak alleen voor het gezin moeten zorgen en mannen makkelijker toegang hebben tot inkomsten uit loonarbeid.

Wat wordt de focus van fos in dit nieuwe programma?

fos gaat ervan uit dat er nood is aan het empoweren van mensen zodat ze in staat zijn om zelf op te komen voor hun recht op voedsel. Hiervoor richten we ons op het versterken, organiseren en uitbouwen van de capaciteiten van het middenveld. Om organisaties te versterken zullen opleidingen en vormingen voorzien worden. Daarnaast zal er gewerkt worden aan het versterken van de dienstverlening van organisaties voor hun leden. Goede diensten aanbieden is immers de beste manier om leden aan te trekken en een organisatie relevant en representatief te maken. Tot slot is het de bedoeling dat beide partnerorganisaties, UNAC en SINTAF, in staat worden gesteld om de belangen van hun leden te verdedigen bij overheden en instanties op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Op die manier moet de stem van kleine boeren en landarbeiders gehoord worden.
Een ander aspect van het programma betreft het dichter bij elkaar brengen van boerenunie UNAC en landarbeidersvakbond SINTAF. Dit is belangrijk omdat mensen op het platteland – door groeiende armoede en voedselonzekerheid – steeds vaker gedwongen worden om kleinschalige landbouw te combineren met landarbeid bij een bedrijf of een grote boer. De doelgroep van beide organisaties overlapt dus in veel gevallen, waardoor het noodzakelijk wordt dat ze samen aan een strategische planning werken en dat de allianties en samenwerking tussen beiden versterkt worden.

Het voedselzekerheidsprogramma van fos zal van start gaan eind 2013 en loopt over vijf jaar. Het programma wordt gefinancierd door het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid en de Fondsen voor Vorming in de Scheikundige Nijverheid in België.