Zimbabwaanse verkiezingen: Van fysiek geweld tot psychologische oorlogsvoering

Op 4 september werd Emmerson Mnangagwa beëdigd als president van Zimbabwe voor een tweede ambtstermijn, zijn laatste termijn volgens de Zimbabwaanse grondwet. Zijn beëdiging volgde na zeer omstreden verkiezingen op 23 augustus. Mnangagwa won met 53% van de stemmen. Zijn opposant Nelson Chamisa van Citizens Coalition for Change (CCC), behaalde 44% van de stemmen.

LocatieZimbabwe
CategorieNieuwsOpinie

Hoewel deze verkiezingen niet zo gewelddadig waren als eerdere verkiezingscycli, verliepen ze niet zonder problemen. Er was bezorgdheid over het foutief drukken van de stembiljetten, de late aankomst van de biljetten en was er bezorgdheid over het feit dat in sommige districten geen stembiljetten meer beschikbaar waren. Hierdoor werd het stemmen in sommige gebieden met een dag verlengd, wat te laat is om het veld te egaliseren. De verlenging doet bijvoorbeeld weinig tot niets aan de veiligheidsproblemen van vrouwen die laat in de rij moesten staan om hun stem uit te brengen.

Deze kwesties komen bovenop de zorgen die vóór de verkiezingen al leefden. Zo had de oppositie geen toegang tot de kiezerslijsten, en was er een oneerlijke diskwalificatie van kandidaten. De oppositie wees ook op de wijziging van de kiesdistricten, die volgens hen in het voordeel van ZANU(PF) was opgezet. Bovendien zou het maatschappelijk middenveld buitenspel gezet zijn bij de voorlichting aan de kiezers in de aanloop naar de verkiezingen. Dit roept twijfels op over de geloofwaardigheid van de verkiezingen.

Emmerson Mnangagwa op het World Economic Forum
beeld:

Burgerbewegingen in Zimbabwe beschuldigen de Zimbabwaanse verkiezingscommissie (Zimbabwe Electoral Commission, ZEC) ervan niet alleen haar mandaat niet te hebben uitgevoerd, maar ook samen te spannen met de regerende ZANU(PF) om kiezers van de oppositie hun stem te ontnemen. Ze merken op dat het geen toeval was dat de gebieden die het meest getroffen werden door vertragingen bij de stembiljetten, tekorten aan stembiljetten en het wijzigen van de kiesgrenzen, bolwerken van de oppositie waren. De oppositie heeft de verkiezingen daarentegen bestempeld als “rampzalig” en “een schaamteloze gigantische fraude”. De grootste uitdaging kwam misschien wel van de waarnemingsmissie van de SADC. De missie stelt dat de verkiezingen niet voldeden aan de eisen die de SADC stelt aan democratische verkiezingen. Dit is een groot verschil met eerdere waarnemingsmissies. Aanvankelijk had de CCC gedreigd met een rechtszaak, maar sindsdien is hij teruggekomen met het argument dat de rechterlijke macht gecompromitteerd is.

Ondanks het feit dat dit een zeer omstreden verkiezing was, constateren de FOS-partners in Zimbabwe een beperkte deelname van maatschappelijke organisaties en een ingetogen reactie.  Dit kan worden toegeschreven aan de dreiging van de onlangs ondertekende Patriotic Bill, die mensen strafbaar stelt die ‘opzettelijk de soevereiniteit en het nationale belang van Zimbabwe schaden’. Maatschappelijke organisaties in Zimbabwe worden ook geconfronteerd met de dreiging van de PVO Bill, die hun deelname aan wat de regering als ‘politiek’ beschouwt, wil beperken. Dit is niet alleen vaag, maar ook vrij breed en kan ook het doen van uitspraken over politieke processen inhouden.

Hoewel FOS zich zorgen maakt over het verkiezingsklimaat en juridische hervormingen, constateert FOS ook met bezorgdheid dat er steeds minder vrouwen in het parlement worden gekozen. Slechts 68 van de 633 aspirant-parlementariërs zijn genomineerd voor de verkiezingen van 2023. Dit is 11% minder dan het in de grondwet vastgelegde quotum van 22% voor vrouwen in het Lagerhuis. Hoewel dit een weerslag heeft op politieke partijen en hun genderpolitiek, kan het niet los worden gezien van het bredere ‘giftige’ en intolerante politieke klimaat in Zimbabwe. FOS dringt er bij maatschappelijke organisaties op aan om voet bij stuk te houden en zich in te zetten voor gendergelijkheid en democratie in Zimbabwe.