Onderdeel van
corona
#TogetherAgainstCorona Ga naar dossier

Zo maak je de richtlijnen haalbaar

corona pandemie

Sociale bescherming zorgt voor een toekomst na corona. Maar wist je ook dat het een pandemie op korte termijn kan indijken?

CategorieNieuws

Intussen weten we allemaal wat we moeten doen wanneer een epidemie of pandemie de kop opsteekt. Maar kan iedereen die wil, zich houden aan die richtlijnen?

Cover illustratie-01

Hou zo veel mogelijk afstand

Maar wat als je job inhoudt dat je dicht bij mensen komt? Een groot deel van de wereldbevolking werkt in de informele sector en haalt inkomsten uit contact op straat. Wanneer schoenenpoetsers, kappers of straatverkopers thuisblijven, wacht hen geen werkloosheidsuitkering en
dus geen inkomen.

Het is onmenselijk om mensen te dwingen thuis te blijven zonder vervangingsinkomen. Hoe kan je verwachten dat ze zich aan de lockdownmaatregelen houden?

Daarom werkt FOS in Peru samen met FENTTRAHOP die via een sociale mediacampagne steunmaatregelen eist voor huishoudwerkers en straatverkopers. Daardoor hebben ze nu hun slag thuis gehaald. Dankzij een nieuwe arbeidswet, wordt de deur geopend naar sociale bescherming voor huishoudwerkers.

Cover illustratie-02

Blijf thuis

Makkelijker gezegd dan gedaan voor de textielarbeiders die onze kleren maken en de landarbeiders die de suiker en palmolie oogsten voor in onze koekjes. Ze kunnen vaak niet terugvallen op een uitkering bij ziekte en kennen geen systeem van werkloosheid.

Thuisblijven betekent een gezin met honger. Het kan niet dat mensen zich verplicht zien om te gaan werken, met het risico ziek te worden of een ziekte verder te verspreiden.

Daarom werkt FOS in Zuid-Afrika samen met arbeidersorganisatie CWAO. Die zorgt dat arbeiders die gedwongen thuisblijven, toch een loon krijgen via een sociale beschermingssysteem. In Centraal-Amerika werken we samen met verschillende textielvakbonden die een beschermingsfonds willen oprichten om toekomstige crisissen het hoofd te bieden.

Cover illustratie-03

Ben je ziek? Ga naar de dokter

Rap even je dokter bellen, zonder zelfs maar te moeten betalen. Voor miljarden mensen is het een utopie. Gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is, zorgt voor een samenleving die ziektes snel opspoort. Solidariteit kan zorg betaalbaar maken en zo een virus indammen.

Het is niet eerlijk dat wie minder middelen heeft, niet geholpen wordt en dat zo de zwakste groepen het hardste getroffen worden.

Daarom werkt FOS in Honduras samen met gezondheidsorganisatie ALCISAHO, die sensibiliseert niet alleen over het virus, maar onderhandelt ook op nationaal niveau voor een nieuwe wet die gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk maakt.

Conclusie?

Zonder een stevig vangnet bij werkloosheid, ziekte of ouderdom en zonder solidaire toegankelijke zorg, zijn coronamaatregelen onhaalbaar en verspreidt het virus zich razendsnel.

Voor het antwoord moet je bij het middenveld zijn. Dat strijdt al jaren wereldwijd voor meer sociale bescherming en verdient daarom onze internationale solidariteit.

Steun FOS

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke inspanningen. Tijdens de pandemie, strijden we harder dan ooit voor sociale bescherming voor iedereen met lokale organisaties wereldwijd.
Wees solidair en steun ons.

000-0000074-74
IBAN BE16 0000 0000 7474
BIC BPOTBEB1
Mededeling: corona 2020

Voor giften aan FOS vanaf 40 euro heb je in 2020 recht op uitzonderlijke belastingvermindering van 60% en ontvang je een fiscaal attest.