Onderdeel van
Nicaragua
Arbeids­rechten Ga naar dossier

Zuid-Afrikaanse werkgevers bedreigen FOS-partner

Werkgevers voelen zich bedreigd nu arbeiders rechten opeisen

zuidafrika-bedreiging-fos-partners

De vernieuwde arbeidswetgeving zorgt voor commotie in Zuid-Afrika. FOS-partner Casual Workers Office (CWAO) zette een campagne op om werknemers te informeren en te mobiliseren. Werkgevers dreigen daarom met gerechtelijke stappen als de organisatie haar campagne verderzet. CWAO weigert zich te laten intimideren en zet door.

CategorieNieuws

Het begon allemaal met een ‘vriendelijke’ e-mail van Kirchmanns Inc., een belangrijk advocatenkantoor, om CWAO te wijzen op “incorrecte interpretaties” van de vernieuwde arbeidswetgeving op hun pamfletten. Het advocatenkantoor was bezorgd dat het pamflet “onnodige spanningen” zou veroorzaken tussen werkgevers en werknemers.

Gerechtvaardigde strijd

CWAO wijst er op dat spanningen tussen werkgevers en werknemers nooit onnodig zijn. De arbeidersklasse voert een noodzakelijke en gerechtvaardigde strijd. Werkgevers breken immers op regelmatige basis de wet en weigeren vaak om arbeiders hun rechten te geven. Maximale winst is hun enige doel, terwijl honderdduizenden Zuid-Afrikanen in armoede en ontbering leven.

Het is niet verwonderlijk dat werkgevers zich verweren. Werknemers die bang zijn van hun bazen en die bovenal hun job en inkomen willen behouden, zijn geneigd lage lonen, gebrek aan sociale bescherming en slechte werkomstandigheden te aanvaarden. Werkers die goed geïnformeerd en georganiseerd zijn, zijn een reële bedreiging voor de bazen en hun systeem van uitbuiting. Ze zullen immers onrechtvaardigheden en misbruik van hun werkgever betwisten.

Bedreigingen

De problemen met Kirchmanns Inc. stopten niet na één e-mail. Het kantoor bleef CWAO contacteren en de toon van hun berichten werd steeds agressiever. Hun laatste e-mail eindigde met een duidelijke bedreiging: “We eisen hierbij dat (…) jullie onmiddellijk stoppen met het verdelen van de pamfletten. Zo niet, zullen we overgaan tot gerechtelijke stappen. Die zullen jullie onder andere aansprakelijk stellen voor de schade die onze cliënten geleden hebben.”

Hiermee onthult het kantoor hun werkelijke motieven. Het was geen oprechte bezorgdheid voor de sociale vrede die hen motiveerde, maar het geld dat werkgevers aanbieden.

Intimidatie werkt niet

CWAO laat zich niet intimideren door de bedreigingen en blijft strijdvaardig. Ze gaan door met het informeren van arbeiders over de wetgeving –met een correcte interpretatie- en ondersteunen hen wanneer ze hun rechten opeisen bij hun werkgever of hun zaak voor de arbeidsbemiddelingsrechtbank brengen.

 

Op de werkvloer in een Zuid-Afrikaans bedrijf is het niet ongewoon dat de werknemers andere statuten, lonen en voordelen hebben. Ook al doen ze identiek hetzelfde werk. Arbeiders worden aangenomen met een tijdelijk contract dat keer op keer vernieuwd wordt terwijl het loon en de voordelen minder zijn dan die van vaste werknemers. Interimkantoren fungeren als tussenschakel, romen de lonen van de arbeiders af en geven geen sociale bescherming. De nieuwe wetgeving moet de misbruiken inperken. Elke werknemer die drie maanden voor hetzelfde bedrijf werkt, ook al is dat via een interimkantoor, moet een contract van onbepaalde duur krijgen met hetzelfde loon en dezelfde voordelen als die van de vaste medewerkers.