zuidelijk-afrika-arbeiders-werknemers

In 2015 verwezenlijkte FOS het volgende in Zuidelijk Afrika…

Waardig werk en sociale bescherming gemeen goed maken in Zuidelijk Afrika. Een heuse opdracht voor FOS en onze partners. Toch was 2015 een succesjaar te noemen. En wel voor de volgende redenen…

CategorieNieuws

REGIONAAL

Uitwisseling over gezondheid en veiligheid op het werk

Landarbeiders in Zuidelijk Afrika leven en werken vaak in ongezonde en onveilige omstandigheden. Op een regionaal uitwisselingsmoment bespraken de FOS-partners heel wat, gaande van het gebruik van pesticiden, gebrek aan aangepaste beschermende kledij en materialen tot onhygiënische sanitaire voorzieningen. Dat laatste leidt zelfs vaak tot seksuele intimidatie. Dat merkt ook Auntie Jacoba, activiste bij Women on Farms.

Auntie “Op veel boerderijen is er geen toilet. We staan dan voor een moeilijke keuze. Onze plas een hele dag ophouden, of op het veld gaan, maar dan kunnen de mannen je gewoon zien en vallen ze je lastig.”

FOS-partners komen op voor sociale bescherming voor iedereen!

Op de ‘Partner Meeting’ in Johannesburg analyseerden de FOS-partners van Zuidelijk Afrika de situatie in de regio op vlak van arbeidsrechten en legden ze een aantal prioriteiten vast voor de komende jaren. Centraal stond sociale bescherming als hefboom tegen armoede en flexibilisering van de arbeidsmarkt. De FOS-partners gingen dan ook gewillig op de foto met de campagnestickers van de campagne sociale bescherming voor iedereen.

namibie-huishoudwerksters-ndawu
Namibische huishoudwerkers verenigen zich dankzij de vakbond NDAWU.

NAMIBIË

Huishoudwerksters bouwden aan hun vertrouwen

In 2015 organiseerde NDAWU, de Namibische vakbond voor huishoudwerkers, een speciaal congres. Ter voorbereiding hiervan werkte de vakbond aan het versterken van het zelfvertrouwen en de leiderschapscapaciteiten van de leden. De Zuid-Afrikaanse ngo Women on Farms organiseerde een training voor NDAWU om vrouwelijk leiderschap te versterken. Ook wil NDAWU via sterke, vrouwelijke rolmodellen in de gemeenschap huishoudwerksters inspireren en hun zelfvertrouwen doen groeien.

ZIMBABWE

Strijd tegen arbeidsflexibilisering

ZCTU reageerde met betogingen en lobbyacties over het hele land, al moesten ze afrekenen met zware intimidatie van de politie. De overheid bond uiteindelijk in. Ontslagen werknemers krijgen nu op z’n minst een compensatie.

MOZAMBIQUE

Gezondheidsactivisten in rurale gemeenschappen

Boerenassociatie UCAMA leidt gezondheidsactivistes op om trainingen te geven op het platteland in Mozambique over gezondheid. Ze geven bijvoorbeeld trainingen over voeding, proper water, hygiënische sanitaire voorzieningen en genderverhoudingen. Naume “UCAMA leerde ons gebalanceerde en gezonde maaltijden bereiden, met de oogst uit onze tuin. Vroeger verkochten we onze groenten en kochten we met de opbrengst ongezond eten. Nu houden we een deel van de groenten om zelf te gebruiken. We praatten nu ook over de taakverdeling in het huishouden. Ook mannen hebben hierin een rol.”

Vroeger verkochten we onze groenten en kochten we met de opbrengst ongezond eten. Nu houden we een deel van de groenten om zelf te gebruiken.

ZUID-AFRIKA

Nieuwe arbeidswet onaanvaardbaar

Sinds 1 januari 2015 moeten interimarbeiders, arbeiders met een tijdelijk of deeltijds contract, voltijdse en vaste arbeiders worden bij het cliëntbedrijf van zodra ze er drie maanden werken. Zuid-Afrikaanse werkgevers legden dit stilzwijgend naast zich neer en ook de traditionele vakbonden zwegen. Daarom besloot Casual Workers Advice Office juridisch advies te geven aan arbeiders. De organisatie hielp hen hun zaak aan te vechten. De mobilisatie zwol aan en arbeiders trokken regelmatig de straten op om hun rechten op te eisen. Casual Workers Advice Office zal ook de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen in de strijd tegen de flexibilisering van de Zuid-Afrikaanse arbeidsmarkt.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief!