14

Ons werk

FOS werkt wereldwijd samen met organisaties om het recht op waardig werk te garanderen, sociale beschermingssystemen te versterken en mensen toegang tot gezondheidszorg te bieden.

We versterken organisaties die mensen samenbrengen en hun belangen verdedigen. Zo kunnen ze krachtige, duurzame en democratische bewegingen uitbouwen, met sterke onderhandelingscapaciteiten en een goede dienstverlening voor hun leden. Daarbij ligt de nadruk op waardig werk en sociale bescherming.

In dit ludiek filmpje geven we onze kijk op hoe ontwikkelingssamenwerking alvast niet goed werkt. Duw gerust op play.Bron:

Duurzame verandering

We geloven in structurele samenwerking. Door organisaties te versterken waar zij dat nodig vinden, kunnen ze op lange termijn het verschil maken. Sociale, economische en politieke verandering is immers een werk van lange adem.

Die aanpak vereist een andere kijk op samenwerking. Weg van het denigrerend clichébeeld van arme weerloze mensen die hulp nodig hebben. Dat betekent écht samenwerken vanuit principes als gelijkwaardigheid en solidariteit. Mensen uit Zimbabwe, Peru of eender waar zijn even weerbaar en dynamisch als wie dan ook. Het is een boodschap die we maar al te graag in de verf zetten, zoals in het filmpje hierboven.

Ook zij geloven in internationale solidariteit

We staan er niet alleen voor. Dankzij enthousiaste activisten met een eigen verhaal, laten bevriende organisaties een impact na.

Dankzij internationale solidariteit ben ik een vertrouwenspersoon geworden voor veel arbeiders en kan ik voor hen écht een verschil maken.

We moeten mensen versterken. Bijvoorbeeld door gezondheidsorganisaties meer ruimte te geven. Internationale solidariteit is daarbij een hefboom.