Geen zorgen, je hoeft geen brood op te sturen!

postscreen

Laten we het cliché van “arm hulpeloos slachtoffer” overboord gooien en structureel samenwerken vanuit principes als gelijkwaardigheid en solidariteit.

Klik op play en bekijk het filmpje!Bron:

Wat doe je als je buur brood wil kopen, maar geen vervoer heeft om naar de bakker te gaan? Leen je even je fiets of help je de ‘arme stakker’ door een heuse broodinzamelactie? FOS is een Belgische solidariteitsorganisatie die kiest voor structurele ontwikkelingssamenwerking. We luisteren bij organisaties hoe ze het verschil willen maken en we helpen waar ze dat nodig achten. Door op lange termijn samen te werken kunnen ze groeien. Zo moet onze internationale solidariteit voor structurele verandering zorgen (ontdek hier meer over onze werking).

Het is een aanpak die de afgelopen jaren aan populariteit inboet. Er is steeds meer nadruk op en steeds meer enthousiasme voor de private sector en privé-initiatieven. Natuurlijk kan een inzamelactie snel mensen helpen, maar laten we ook duurzaam werken met de nodige inbreng van de mensen zelf. Ze zijn in staat tot grootse dingen, ze beschikken over heel wat kracht en mogelijkheden ongeacht waar ter wereld.

Ad
De komende maanden verspreiden we ook enkele advertenties die de lezer een vraag voorschotelen en tot nadenken stemmen.

We trekken dan ook graag het debat open. Niet alleen over de nood aan structurele ontwikkelingssamenwerking, maar even goed over het klassieke beeld dat leeft over andere landen en culturen. Mensen uit Zimbabwe, Peru of eender waar zijn even weerbaar en dynamisch als wie dan ook.  Het beeld van arme, weerloze kindjes of volwassenen is niet alleen denigrerend, maar ook onjuist. Vind je dat ook? Steun dan onze boodschap!

Deel het filmpje

Wil je mee onze campagne helpen verspreiden op sociale media? Zo zetten we samen stappen naar meer internationale solidariteit!

Op facebook

Buren zonder brood

Hebben jouw buren ook honger?Stuur ons je brood via http://www.fos.ngo/ons-werk/buren-zonder-brood/#GeenMedelijden

Posted by FOS - Socialistische Solidariteit on Monday, January 22, 2018
Klik hierboven op 'play' en vervolgens op 'share' en deel ons filmpje met je vriendenBron:

Op twitter

https://twitter.com/fosngo/status/955428556569501696
Deel het filmpje op je twitteraccount door op het retweet-icoontje te klikkenBron:

Steun FOS

Wil je bijdragen aan FOS? Dat is fantastisch! Doe een gift:

000-0000074-74 
IBAN BE16 0000 0000 7474 
BIC BPOTBEB1
Boodschap: ‘Medewerking’

Voor giften vanaf 40 euro heb je recht op belastingvermindering en ontvang je een fiscaal attest.