Group pic 2

Blijf de Zuid-Afrikaanse landarbeiders steunen

Steun nu

De solidariteitskas van landarbeidersvakbond CSAAWU is zo goed als leeg. Daarom is bijkomende steun meer dan welkom. Die zal gebruikt worden om de stakers te helpen deze moeilijke periode, na 14 weken zonder inkomen, te overbruggen. De extra steun zal ook gebruikt worden om de juridische kosten te dekken die ontstonden door de procedureslag opgezet door de werkgever.

Je hulp maakt het verschil!

Stort je bijdrage op FOS rekening BE16 0000 0000 7474 (BPOTBEB1) met als mededeling “CSAAWU”.

Voor giften vanaf 40 euro heb je recht op belastingvermindering en ontvang je een fiscaal attest.