foto5
Socialistische Solidariteit mobiliseert in de jaren '80 tegen de apartheid in Zuid-Afrika.

Onze geschiedenis

Internationale solidariteit loopt doorheen de geschiedenis van de socialistische beweging in België.

Entraide Socialiste / Socialistisch Steunfonds

entraide-socialiste_socialistisch-steunfonds

Tussen de twee wereldoorlogen organiseerde de socialistische beweging heel wat solidariteitsactiviteiten voor de slachtoffers van Mussolini in Italië en voor het republikeinse Spanje. Die initiatieven groeiden uit tot de Entraide Socialiste, die in 1947 werd opgericht. De organisatie hield zich in de beginperiode voornamelijk bezig met de opvang van politieke vluchtelingen. Maar ze breidde haar activiteiten snel uit. Zo bood de organisatie ook materiële en financiële hulp aan kinderen in nood, en steunde ze stakers. Vanaf 1960 onthaalde Entraide studenten uit Afrika. In de jaren ’60 kwamen daar twee nieuwe taken bij: noodhulp en structurele ontwikkelingssamenwerking. Voor dat laatste werd een ‘Nationaal Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking’ (NFOS) opgericht.

Socialistische Solidariteit

foto1

De opvolger van Entraide, Socialistische Solidariteit, ging in de jaren ’70 verder met de opvang van politieke vluchtelingen, hielp Afrikaanse studenten en stagiairs, en gaf sociale en economische ondersteuning aan initiatieven in Zuidoost-Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Amerika. Het ‘Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking’ (FOS) hielp diverse organisaties, sociale bewegingen en overheden van pas onafhankelijk geworden staten of nieuwe regimes, met een breed gamma van activiteiten. De hulp ging samen met de traditie van emancipatiestrijd van Europese arbeiders en bezitlozen.

FOS – Socialistische Solidariteit

fos_svv_zijkant

In 1986 ontstond FOS in zijn huidige vorm. Toen splitste de organisatie in het Franstalige Solidarité Socialiste – FCD en het Nederlandstalige FOS – Socialistische Solidariteit. Eind jaren ’80 besloot FOS zich te richten op de ondersteuning van staten die een socialistische samenleving wilden creëren met een ‘basisdemocratie’ die focuste op autonomie en zelfontplooiing. Vanaf de jaren ’90 besteedde de organisatie meer aandacht aan de rol van vrouwen, en werkte ze meer samen met vrijwilligers in het buitenland. Gaandeweg verschoof de aandacht ook van bouw- en landbouwprojecten naar nieuwe thema’s zoals gezondheid, internationale handel, waardig werk, gendergelijkheid, migratie enz.

Blader door onze huidige thema’s.