wie zijn wij-hoofd
beeld:

Wij zijn FOS

FOS is de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen die zich wereldwijd inzet voor het recht op waardig werk en sociale bescherming.

Samen met onze socialistische achterban zetten we ons dagelijks in om organisaties te versterken. Die organisaties verenigen mensen in onzekere leefomstandigheden die hun rechten opeisen.

Waarom?

Zonder internationale solidariteit is er geen rechtvaardige wereld. Solidariteit betekent een eerlijke verdeling van middelen. Die herverdeling mag zich niet beperken tot de landsgrenzen, maar moet wereldwijd georganiseerd worden. De economie moet zich daarom naar de noden van iedereen plooien, niet naar die van een kleine groep. Om dat te bereiken streven we voor respect voor de universele mensenrechten. Daarbij stellen wij waardig werk, sociale bescherming en de rechten van vrouwen centraal.

Mondiale tegenmacht

Een gemondialiseerde wereld heeft recht op een wereldwijde tegenmacht. Daarom versterkt FOS ledenorganisaties en maatschappelijke bewegingen en brengen we ze in contact met onze partnerorganisaties in Vlaanderen. Want de sociale strijd is wereldwijd!

namibia-arbeiders-flickr-aaron-goodman
Arbeiders in Namibiëbeeld:

Geschiedenis

Internationale solidariteit is geen nieuw begrip voor de socialistische beweging in België.

Tussen de twee wereldoorlogen organiseerde die beweging heel wat solidariteitsactiviteiten voor de slachtoffers van Mussolini in Italië en voor het republikeinse Spanje. Die initiatieven groeiden uit tot de Entraide Socialiste, die in 1947 werd opgericht. De organisatie hield zich in de beginperiode voornamelijk bezig met de opvang van politieke vluchtelingen. Vanaf 1960 onthaalde Entraide ook studenten uit ontwikkelingslanden. In de jaren 60 kwamen daar twee nieuwe taken bij: noodhulp en structurele ontwikkelingssamenwerking.

foto5
Socialistische Solidariteit mobiliseert in de jaren '80 tegen de apartheid in Zuid-Afrika.

De opvolger van Entraide, Socialistische Solidariteit, ging in de jaren 70 verder met de opvang van politieke vluchtelingen, hielp Afrikaanse studenten en stagiairs, en begon met een ‘Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking’ (FOS) om sociale en economische ondersteuning te geven aan initiatieven in het Zuiden. Het fonds hielp diverse organisaties, sociale bewegingen en ook overheden van pas onafhankelijk geworden staten of nieuwe regimes, met een breed gamma van activiteiten. De hulp ging samen met de traditie van emancipatiestrijd van Europese arbeiders en bezitlozen.

In 1986 ontstond FOS in zijn huidige vorm. Toen splitste de organisatie in het Franstalige Solidarité Socialiste – FCD en het Nederlandstalige FOS – Socialistische Solidariteit.

Ons team

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!