Integriteit

FOS kiest voor een economisch en sociaal bestel waar de mens centraal staat, met respect voor ieders fundamentele rechten, inclusief arbeids- en gezondheidsrechten.  

Net als de andere NGO’s in België heeft FOS eenintegriteitscharter getekend. Het betekent dat we ons engageren om de nodige maatregelen te treffen om integriteitsschendingen in het kader van onze activiteiten te voorkomen, op te sporen en te beantwoorden/bestraffen. 

Ons personeel tekent een ethische code waarin waarden en normen worden benadrukt. Onze partners verbinden zich er ook formeel toe om in hun activiteiten ethische principes toe te passen. 

Volgende principes staan centraal:

  1. Respect voor iedere persoon
  2. Integriteit
  3. Verantwoordelijkheid

Ben je een medewerker van één van onze partners, of een derde persoon die heeft deelgenomen aan een activiteit van FOS of een partner van FOS, en ben je getuige of slachtoffer van een integriteitsschending? Dan kan je met je zorgen, vragen of klachten terecht bij het meldpunt: [email protected].

Meer info

Meer info over de behandeling van klachten vind je in de onderstaande klachtenprocedure.