Integriteit

FOS kiest voor een economisch en sociaal bestel waar de mens centraal staat, met respect voor ieders fundamentele rechten, inclusief arbeids- en gezondheidsrechten.  

Net als de andere NGO’s in België heeft FOS eenintegriteitscharter getekend. Het betekent dat we ons engageren om de nodige maatregelen te treffen om integriteitsschendingen in het kader van onze activiteiten te voorkomen, op te sporen en te beantwoorden/bestraffen. 

Ons personeel tekent een ethische code waarin waarden en normen worden benadrukt. Onze partners verbinden zich er ook formeel toe om in hun activiteiten ethische principes toe te passen. 

Volgende principes staan centraal:

  1. Respect voor iedere persoon
  2. Integriteit
  3. Verantwoordelijkheid

Aan alle deelnemers van (dienst)reizen, missies en (werk)bezoeken aan partnerorganisaties van FOS in landen waar FOS actief is, wordt een ethische gedragscode voorgelegd.

Ook wordt een ethische gedragscode voorgelegd aan de ‘bezoekende organisatie’ waarvan personeels-, bestuursleden en/of vrijwilligers deelnemen aan (dienst)reizen, missies en (werk)bezoeken aan partnerorganisaties van FOS in landen waar FOS actief is.

Ben je een medewerker van één van onze partners, of een derde persoon die heeft deelgenomen aan een activiteit van FOS of een partner van FOS, en ben je getuige of slachtoffer van een integriteitsschending? Dan kan je met je zorgen, vragen of klachten terecht bij het meldpunt: [email protected].

Meer info