Politieke eisen

Affiche zijn dit de jobs die we willen

Naar aanleiding van de campagne de jobs die we willen, eist FOS actie van beleidsmakers. Zo gaan we voor een toekomst met waardig werk!

FOS blijft niet bij de pakken zitten. België moet mensen centraal zetten als het gaat over de toekomst van werk. Achter de schermen proberen we heel wat te verwezenlijken. Maar om ons werk kracht bij te zetten, zetten we graag alles nog eens op een rijtje.

We eisen we van politici waardig werk en een eerlijke verdeling van rijkdom:

1. Geef ons échte jobs

 • Creëer waardige jobs met respect voor arbeidsrechten, sociale dialoog en sociale bescherming. Zorg zo voor inclusief waardig werk voor iedereen.
 • Voorzie de nodige middelen om de vier pijlers van waardig werk te realiseren.

2. Weeg meer

 • Zet waardig werk centraal in het internationale beleid.
 • Moedig landen aan om meer formele jobs te creëren die leefbaar zijn.
 • Gebruik je gewicht om syndicale vrijheden wereldwijd te versterken.
 • Keur een strategienota ‘waardig werk in internationale samenwerking‘ goed. Zo kunnen Belgische delegaties en ambassades actief waardig werk promoten.

3. Go for IAO

De Internationale arbeidsorganisatie (IAO) legt arbeidsrechten en -normen vast. Geef deze internationale instelling waar landen, werkgevers en werknemers samenkomen de steun die het verdient.

 • Engageer je uitdrukkelijk  binnen de IAO en geef de organisatie meer erkenning.
 • Erken het belang van tripartiet overleg en ondersteun de deelname van werknemersorganisaties binnen de IAO, zoals tijdens de jaarlijkse conferentie.
 • Zet in op de ratificatie en implementatie van fundamentele IAO-arbeidsnormen en bestrijd schendingen ervan.

4. Wees duurzaam

Kies voor een duurzame ontwikkelingsagenda.

 • Realiseer de duurzame ontwikkelingsagenda met specifieke aandacht voor SDG 8 (waardig werk), SDG 10 (ongelijkheid verminderen) en SDG 5 (gendergelijkheid)
 • Promoot duurzame consumptie en productie (SDG12)

5. Plooi niet voor winst

Plaats mensen- en milieurechten boven economische belangen.

 • Ga voor due diligence
  • Leg mee de basis voor een nationale wet die de zorgvuldigheidsplicht verplicht maakt voor alle ondernemingen die in België actief zijn. Zo kunnen ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor misbruik en krijgen slachtoffers toegang tot justitie.
  • Zet zorgvuldigheidsplicht ook op Europees niveau op de agenda.
  • Maak van zorgvuldigheidsplicht een voorwaardelijke basis voor samenwerking met de private sector. Denk aan publieke aanbestedingen, ontwikkelingssamenwerking enzovoort.
 • Handel met respect
  • Neem klachtenprocedures en sancties op in de handels- en investeringsverdragen voor schendingen van de verdragen van de IAO, internationale mensenrechtenverdragen en milieuakkoorden.
 • Regel het
  • Ga voor een internationaal regulerend kader voor bedrijven: werk mee aan de goedkeuring van een bindend verdrag van de Verenigde Naties over ‘Business and Human Rights’.

6. Kies de juiste prioriteiten

Verlies kwetsbare groepen niet uit het oog.

 • Besteed aandacht aan aspecten van de waardig werk-agenda gerelateerd aan vrouwenrechten en de LGBT+ – gemeenschap.
 • Veranker de tweesporenbenadering met betrekking tot gender binnen het internationaal beleid.
 • Pleit via het internationaal beleid voor een snelle ratificatie en toepassing van de nieuwe IAO-conventie over ‘geweld op het werk’, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

Download

Flyer pol eisen campagne 2019
pdf, 229 KB

Flyer politieke eisen

Een ingekorte flyer met de politieke eisen van de campagne 'de jobs die we willen' - 2019

Download pdf

Meer weten? Ontdek