Privacy

Over jouw privacy en ons privacybeleid

We willen donateurs, vrijwilligers, deelnemers aan evenementen en de gebruikers van onze diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. De persoonsgegevens die we verzamelen beheren en gebruiken we veilig en respectvol.

1. Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

FOS verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens om een betere dienstverlening te kunnen garanderen. We verzamelen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om goed werk te kunnen leveren.

Het aantal medewerkers van FOS dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan hen wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend indien nodig om hun taken naar behoren uit te voeren.

Gegevens die u zelf doorgeeft

Donateurs en vrijwilligers

Wanneer je een online gift doet, verzamelen we je naam, adres en e-mailgegevens om de gift te kunnen verwerken en je een fiscaal attest te bezorgen als het totaal van je giften aan FOS op jaarbasis € 40 of meer bedraagt.

Verplichting kennisgeving Nationaal Nummer van elke schenker/belastingplichtige

Op 28 december 2023 keurde de Kamer het “Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen”(DOC 55/3607) goed. Deze nieuwe bepalingen omvatten de verplichting om het Nationaal Nummer (NN) (rijksregisternummer) van de schenkers/belastingplichtigen kenbaar te maken, vanaf aanslagjaar 2025. Dit rijksregisternummer is essentieel om het fiscaal attest aan de juiste belastingplichtige (schenker) toe te kunnen wijzen en de gift in de belastingaangifte vooraf in te vullen. Ben je schenker van FOS? Stuur ons dan zo snel mogelijk je rijksregisternummer via [email protected]. Deze informatie zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan aangifte aan FOD Financiën.

Nieuwsbrieven, inschrijvingen, intekenlijsten, bestellingen

FOS biedt verscheidene nieuwsbrieven aan waarmee we je willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we je e-mailadres en optioneel soms je naam. We voegen voor elke nieuwsbrief je gegevens alleen toe na expliciete toestemming aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Als je je inschrijft voor een evenement dat FOS organiseert, verzamelen we je naam en e-mailgegevens en vragen we optioneel ook naar je organisatie. Die informatie is enkel bedoeld om een deelnemerslijst aan te leggen en indien nodig verder contact op te nemen.

In het kader van campagnes verzamelt FOS soms solidariteitsboodschappen of bieden we de optie aan om petities in te vullen. Daarmee willen we een lijst aanleggen voor educatieve doelstellingen of om aan beleidsbeïnvloeding te doen.

Wanneer je materialen of diensten opvraagt bij FOS, verzamelen we je naam, adres en telefoonnummer om een goede dienstverlening te verzekeren.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we je persoonlijke gegevens, als die relevant zijn. Dat maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van FOS of die van een derde partij. Wij zullen die gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken.

Gegevens die automatisch verzameld worden

Bezoekers FOS.ngo - Cookiebeleid

Wanneer je onze website raadpleegt, worden bestanden geschreven in de webbrowser van je tablet, smartphone of computer. Die ‘cookie’ kan geplaatst worden door de server van onze website, of door partners waarmee onze website samenwerkt. Cookies maken het de bezoeker van een website over het algemeen gemakkelijker. De website werkt sneller, navigeren gaat gemakkelijker en de website onthoudt persoonlijke voorkeuren. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf plaatst. Andere informatie op je computer of mobiel apparaat, zoals je persoonlijke documenten of afbeeldingen, kan de server niet raadplegen.

Wij registreren met behulp van cookies het verkeer op onze website. We gebruiken essentiële cookies om het bezoek aan onze website mogelijk te maken. Om te monitoren hoe onze website gebruikt wordt, gebruiken we cookies van google analytics. Tot slot zijn er cookies door derde partijen om het delen van sociale media mogelijk te maken. Wij zullen cookiegegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

2. Nieuwsbrieven

FOS biedt nieuwsbrieven aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we je e-mailadres en optioneel soms je naam. Gegevens worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Die kan op elk moment weer ingetrokken worden: iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden.

We versturen onze nieuwsbrieven met Mailchimp. Mailchimp is een webprogramma dat het mogelijk maakt nieuwsbrieven aan te maken en te versturen. Door je als abonnee aan te melden voor de nieuwsbrieven, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Personeelsleden kunnen enkel en alleen toegang hebben tot bovenvermelde persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is in het kader van het versturen van de nieuwsbrieven.

3. Online formulieren

Wanneer je op onze website data doorstuurt via webformulieren van nieuwsbrieven, inschrijvingen, intekenlijsten en bestellingen, erken je dat jouw gegevens opgeslagen worden. Personeelsleden kunnen enkel en alleen toegang hebben tot die persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de aangegeven dienstverlening.

Het aantal medewerkers van FOS dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan hen wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend indien nodig om hun taken naar behoren uit te voeren.

4. Inzage, correctie en (eventueel) schrapping

Indien je een relatie hebt met FOS (als donateur, vrijwilliger, abonnee, deelnemer aan evenement, …), heb je na schriftelijk verzoek en mits bewijs van je identiteit, de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Indien je periodiek van ons informatie ontvangt over FOS, waarvoor je je niet bewust het ingeschreven, kan je contact met ons opnemen via [email protected], (+32) (0)2 552 03 00 of door briefwisseling naar FOS, Grasmarkt 105 bus 46 1000 Brussel

5. Beveiliging van de informatie (persoonsgegevens)

FOS streeft er steeds naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als online. FOS draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden, onder andere door beveiliging met een paswoord, SSL-certificaten op websites, firewalls, antivirus en intrusie- en anomaliedetectie.

Het aantal medewerkers van FOS dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan die werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren en na een opleiding om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

6. Aanpassing van deze privacyverklaring

FOS behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op FOS.ngo worden gepubliceerd.

Laatst aangepast op 15 februari 2024