Steun sociale vooruitgang

Jouw gift maakt een structureel verschil

Snak je naar duurzame sociale veranderingen? Steun vakbonden en gezondheidsorganisaties in Latijns-Amerika en zuidelijk Afrika.

De organisaties waar we mee werken, verenigen arbeiders en maken de gezondheidszorg toegankelijker voor hun gemeenschap. Ze bepalen met ons wat de behoeften zijn en hoe ze het beste vooruitgang boeken. Zo zorgen we samen voor meer gelijkheid en rechtvaardigheid.

Draag bij aan sociale vooruitgang wereldwijd. Sluit je aan bij Florence en Rodolfo!

We maken huishoudwerkers bewust van hun rechten en ontwikkelingen in het arbeidsrecht, zoals de toekenning van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid

We zullen blijven strijden voor het recht op schoon water. We laten de gemeenschappen niet aan hun lot over.

Steun hen met een gift via

000-0000074-74
IBAN BE16 0000 0000 7474
BIC BPOTBEB1

Schenk je in de loop van 2023 minstens 40 euro aan FOS? Dan heb je recht op een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag. Als de federale regering in de loop van het jaar een gunstigere beslissing zou nemen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

We delen je gegevens ook met de FOD Financiën. Schrijf- en typefouten in je naam, voornaam of postcode kunnen leiden tot niet-identificeerbare fiscale attesten. Zorg ervoor dat je identiteit met zekerheid vastgesteld wordt, en de FOD Financiën je belastingaangifte en voorstel van vereenvoudigde aangifte vooraf kan invullen. Bezorg ons je rijksregisternummer via een mail aan [email protected]. We gebruiken de informatie uitsluitend voor de aangifte bij de FOD Financiën.