campagnefoto_kassa_640pix-OK

Supporter mee voor sociale bescherming (2015)

Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job verliezen of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen: voor ¾ van de wereld is dit geen fictie!

Bericht

Waarom de FOS-campagne 2015 een succes was

Vijf redenen waarom FOS met succes campagne voerde voor sociale bescherming

Lees verder

Meer dan 5 miljard mensen zijn niet beschermd tegen risico’s als ziekte, werkloosheid of arbeidsongevallen en komen in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Sociale bescherming zorgt ervoor dat iedereen een menswaardig leven leidt én is haalbaar!

Om iedereen hiervan te overtuigen voert FOS samen met 11.11.11, ABVV, de Socialistische Mutualiteiten, sp.a en vele andere organisaties campagne voor sociale bescherming. Ga naar de website socialebescherming.be en ontdek hoe jij deel kan uitmaken van de campagne!

Politieke eisen

5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Bij de minste tegenslag komen ze in grote problemen. Aan onze politici vragen we dat ze werk maken van sociale bescherming voor iedereen. Daarom schuiven we deze politieke eisen naar voren.

Sociale bescherming is een mensenrecht: elk land moet dit vastleggen in zijn wetten

Vele landen hebben VN-verdragen goedgekeurd, maar lang niet alle landen passen de principes die daarin staan even consequent toe. Waar nodig moet België ervoor pleiten dat dit wel gebeurt. Ook moet sociale bescherming expliciet opgenomen worden in de wereldwijde doelstellingen voor ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking.

Alle landen moeten sociale bescherming kunnen betalen

Onze regering moet er mee voor zorgen dat alle overheden wereldwijd voldoende middelen kunnen vrijmaken om een goed uitgebouwde sociale bescherming te realiseren. Dit kan door ontwikkelingslanden te helpen om efficiënt belastingen te innen, door hen te helpen met de uitbouw van rechtvaardige systemen van sociale bijdragen, maar ook door rechtvaardigere internationale belastingsystemen te bepleiten. Ten slotte moet ze ook meewerken aan een systeem van internationale financiering voor sociale bescherming.

Sociale organisaties moeten inspraak hebben in het beleid voor sociale bescherming

Vakbonden, mutualiteiten, organisaties van boeren en kleine zelfstandigen en andere sociale bewegingen zijn het best op de hoogte van de problemen waar mensen mee kampen als er geen sociale bescherming is. Zij nemen ook initiatieven daar waar overheden falen. Daarom doen regeringen er goed aan om hen te betrekken bij het beleid voor sociale bescherming in hun land. België moet deze organisaties steunen door hun inbreng te vragen bij de opmaak van samenwerkingsprogramma’s met ontwikkelingslanden.

België en Europa moeten hun eigen beleid voor sociale bescherming versterken

Belgische politici moeten de sociale bescherming versterken bij alle beslissingen die ze nemen. Daarnaast moeten ze pleiten voor een Europees pact dat de verschillende systemen voor sociale bescherming in Europa naar boven toe harmoniseert. Ze moeten ook verhinderen dat internationale handels- en investeringsakkoorden of belastingsakkoorden, de sociale bescherming schaden.

Campagnefilmpje: sociale bescherming

Bekijk de video:

Bron:

Blijf op de hoogte

Wil je weten welke stappen we zetten voor het afdwingen van sociale bescherming voor iedereen? Schrijf je in op de nieuwsbrief!