Artikels van Stijn Roovers

Viva la resolución!

Op 16 februari keurde het Europees Parlement een resolutie goed, die zich uitspreekt over de mensenrechten en de democratie in Nicaragua. Waarom?